Zde je příklad vložení velké iframe kalkulačky bez uživatelských grafických úprav
Podoba kalkulačky je uvnitř žlutého rámečku
V nastavení IFRAME byly zadány následující parametry:
CSS override URL: https://www.gpf.cz/affiliate/sample/iframe2/css/demo.css
Vaše logo: https://www.gpf.cz/affiliate/sample/iframe2/images/logo-male.png
Název společnosti: Vaše společnost
Odkazované soubory je třeba umístit na Váš server a musí být dostupné přes protokol https