• ČSOB Pojišťovna

  ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna, která nabízí ucelené pojišťovací služby občanům a živnostníkům stejně jako malým a středním podnikům i velkým korporacím.

logo ČSOB Pojišťovna

Všem svým klientům je připravena poskytnout služby evropské kvality v oblasti životního i neživotního pojištění. Stabilní zázemí Skupiny ČSOB a silného nadnárodního akcionáře KBC navíc umožňuje klientům ČSOB Pojišťovny získat za výhodných podmínek komplexní ošetření svých finančních potřeb.

 

ČSOB Pojišťovna provozuje následující pojistná odvětví/skupiny pojištění:

Životní pojištění

 • Pojištění pro případ smrti, pro případ dožití a pro případ smrti nebo dožití
 • Důchodové pojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Pojištění pro případ úrazu a nemoci, které je doplňkem výše uvedených pojištění

Neživotní pojištění

 • Pojištění úrazu a nemoci
 • Pojištění motorových vozidel
 • Pojištění požáru a jiných majetkových škod
 • Letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných věcí
 • Pojištění odpovědnosti za škodu (včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla)
 • Pojištění úvěru a záruky
 • Pojištění jiných ztrát