Češi dávají přednost dlouhodobému zadlužování před krátkodobým

Češi jsou v uzavírání úvěrových smluv zodpovědnější. Vyplývá to z informací CBCB – Czech Banking Credit Bureau, které byly zveřejněny počátkem dubna.

Češi dávají přednost dlouhodobému zadlužování před krátkodobým

Podíl krátkodobých úvěrů klesl, zvýšil se podíl úvěrů dlouhodobých. Povzbudivý je i fakt, že v roce 2013 byl splacen vyšší objem krátkodobých úvěrů, než jaký si v roce 2012 lidé vypůjčili. Naučili se Češi hospodařit s osobními financemi?

V České republice žijí skoro 3 miliony lidí s úvěrem, celkem je zde necelých 6 milionů úvěrových smluv. Většina z nich jsou tzv. dlouhodobé úvěry, přibližně 76%. Toto procento v uplynulém roce vzrostlo, neboť meziroční nárůst lidí s dlouhodobým úvěrem činil 22%, zatímco počet lidí s krátkodobým úvěrem stagnoval.

Banky jsou stále opatrné

Zdá se, že Češi začali o svém zadlužování více přemýšlet: dlouhodobým úvěrům, tedy úvěrům na bydlení, dávají zelenou, zatímco úvěry na spotřebu omezují. Je možné za nárůstem hypoték kromě nízkých úrokových sazeb hledat vyšší benevolenci bank? Přestaly se banky zajímat například o negativní zápisy v úvěrových registrech? „Banky registry kontrolují stále přísně. Nepozorujeme žádné ústupky z jejich standardů. Existují však banky, které definují, jaké záznamy v registrech budou tolerovat, některé naopak mají zcela individuální přístup ke každému klientovi,“ uvádí Jan Kruntorád, předseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Opatrnost se bankám vyplácí. Hypoteční delikvence je v České republice stabilně na velmi nízké úrovni, a to pod 2%. U krátkodobých úvěrů je ohroženo necelých 10% z jejich objemu.

 

Vývoj úvěrů

Dlužníci stárnou

U hypoték došlo i k další změně: zatímco v minulých letech si nejčastěji půjčovali lidé mezi 30 a 34 lety, nyní se hypotéky nejčastěji vyskytují ve věkové skupině 35 - 44 let. Tato skupina je naopak stabilně „promořená“ krátkodobými úvěry, jako jsou spotřební úvěry a karty: krátkodobý úvěr má v této věkové skupině 42% obyvatel.

Ve skupině 55+ už je to jen 18%. A zatímco u krátkodobých úvěrů lze říci, že je platební morálka napříč věkovými skupinami stejná, u hypoték jsou rizikovější starší ročníky (45+), anebo naopak ty nejmladší do 29 let.

Jak je to s registry

Banky si u žadatelů o úvěr ověřují jejich současnou i minulou úvěrovou situaci v úvěrových registrech. Registrů existuje několik a člověk se do nich může dostat velmi jednoduše. Nečekaný vroubek v některém z registrů pak může zhatit získání hypotéky a připravit vás například o již zaplacenou zálohu realitní kanceláři.

V České republice existuje několik úvěrových registrů, které obsahují údaje různého zaměření. Obsahují informace o dlužnících, ale i lidech již bez závazků, o výši získaného úvěru, výši splátek i o zpožděných či neuhrazených splátkách.

„Pokud si klient není jistý ohledně své úvěrové historie, určitě by se měl v prvé řadě zajímat o to, zda mu banka žádost o hypotéku schválí. Až poté lze podnikat další kroky,“ upozorňuje Jan Kruntorád, předseda představenstva společnosti Gepard Finance. „Obraz své platební morálky v bankovním registru si může každý zjistit na základě žádosti a uhrazení poplatku. To je ale zbytečně komplikované. Našim klientům jsme schopni zjistit u banky jejich aktuální situaci a oni pak můžou v případě bezproblémové úvěrové historie pokračovat v zařizování dalších věcí souvisejících se žádostí o úvěr,“ dodává Jan Kruntorád.

Sdílejte článek