• Cílová částka

    Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na cílovou částku, která vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka. Cílovou částku si účastník stanoví sám podle svých cílů a možností.

Faktory ovlivňující volbu cílové částky:

  • výše částky potřebné na realizaci bytového záměru
  • výše částky, kterou chce resp. může účastník měsíčně spořit
  • zájem o poskytnutí úvěru nebo pouze zájem výhodně spořit

Spoření cílové částky zasílanýmii vklady klienta není přípustné.

Zvýšení cílové částky a snížení cílové částky je možné.

Cílová částka:

  • tvoří ji součet vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků
  • na tuto výši je uzavřena smlouva o stavebním spoření
  • z její výše se stanovuje procentuálně poplatek za uzavření smlouvy, výše měsíčních vkladů klienta, ve fázi přiděleného úvěru ze stavebního spoření i výše měsíční splátky úvěru.