ČNB zakázala poskytování stoprocentních hypoték?

V poslední době se celkem dost mluvilo o tom, že ČNB uvažuje o omezení přístupu k tzv. stoprocentním hypotékám – hypotékám poskytnutým ve výši 100 % hodnoty zástavy. Jak už to tak bývá, používalo se leckdy dokonce i sloveso „zakázat“ – ČNB zakáže poskytování stoprocentních hypoték.

ČNB zakázala poskytování stoprocentních hypoték?

A je to jako obvykle – senzace se nekoná

ČNB vydala doporučení bankám ohledně poskytování hypotečních úvěrů.

ČNB ve své Zprávě o finanční stabilitě vydala doporučení bankám ohledně některých parametrů poskytovaných hypotečních úvěrů.

Nejzajímavějším z pohledu běžného klienta je zřejmě doporučení ohledně limitu ukazatele LTV u nově poskytovaných úvěrů (ukazatel LTV vyjadřuje poměr mezi výší úvěru a hodnotou zástavy; úvěr 1 mil. Kč zajištěný zástavou v hodnotě 2 mil. Kč má LTV 50 %).

Podle tohoto doporučení by podíl nově poskytnutých úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí s ukazatelem LTV nad 90 % neměl přesahovat 10 % celkového objemu těchto úvěrů poskytnutých v daném čtvrtletí. Zároveň je aplikováno omezení na maximální poměr LTV u jednotlivých úvěrů, který by u žádného neměl přesáhnout 100 %.

Jak se ve zprávě zdůrazňuje, doporučení má preventivní charakter. Nevylučuje možnost, aby banky takové úvěry v odpovídajících případech i nadále poskytovaly.

Vzhledem k počtu těchto úvěrů se nejedná o zásadní omezení. Jedná se spíš o záměr udržet stávající stav, možná ho jen drobně popostrčit směrem k lépe zajištěným úvěrům.

procenta

Pro banky se nic nemění

Banky si již před časem stanovily interní limity, kterými si 100% hypotéky redukují. Také podle grafu distribuce nových úvěrů podle výše LTV, který ČNB ve své zprávě uveřejnila, vyplývá, že banky toto pravidlo v podstatě dodržují, možná limit o něco málo překračují.

Pokud se někdo v úvěrech s LTV vyšším, než 90 % významněji angažuje, pak jsou to stavební spořitelny, které v této oblasti podle grafu mají umístěno snad až kolem 40 % úvěrů. To je docela dost a stavební spořitelny možná z tohoto doporučení bude přeci jen trochu bolet hlava.
 

Další doporučení směřují do těchto oblastí:
 

 • hodnocení schopnosti klienta splácet úvěr
   
 • délka splatnosti úvěrů a průběh jejich splácení
   
 • přístup k navyšování výše úvěru při refinancování
   
 • poskytování úvěrů sjednaných zprostředkovateli
   
 • financování koupě nemovitosti určené k dalšímu pronájmu
   

ČNB má v plánu tato doporučení do budoucna pravidelně vyhodnocovat a výsledky svého hodnocení zveřejňovat. Teprve kdyby identifikovala, že tyto oblasti skutečně jsou nebo se stávají předmětem zvýšeného rizika pro bankovní sektor, zřejmě by „přitvrdila“ a začala na jejich dodržování trvat důrazněji. Zatím v té fázi zdaleka nejsme a já osobně vnímám tento soubor doporučení jen jako jemné připomenutí bankám, že situace v budoucnu nemusí být pro poskytování úvěrů vždy stejně příznivá, jako nyní.

100% hypotéka - příklad

Co z toho vyplývá pro klienta?

Pokud klient splní podmínky, které jsou u tohoto typu hypoték přísnější, bez problému 100% hypotéku dostane (u banky, která 100% hypotéky poskytuje).

Je ovšem na zvážení každého, zda v momentě, kdy nemám na účtu vůbec nic a všechno chci od banky, je skutečně rozumné si hypotéku brát.

100% hypotéka je dražší řádově o 1 procentní bod

Další negativní dopad pro klienta je ve vysoké úrokové sazbě 100% hypoték, která je dražší řádově o jeden procentní bod.

Příklad 1

cena nemovitosti 1 mil. Kč
hypotéka 1 mil. Kč .... 100% hypotéka
5 let fix, splatnost 20 let
úroková sazba 3,69 %

Příklad 2

cena nemovitosti 1,16 mil. Kč
hypotéka 1 mil. Kč .... 90% hypotéka
5 let fix, splatnost 20 let
úroková sazba 2,59 %

... za 5 let fixace u 90% hypotéky ušetříte jen na úrocích více než 46.000 Kč!

 

Gepard s kalkulačkou  

Chcete vědět víc?

Pro další informace k hypotékám a úrokovým sazbám stačí vyplnit hypoteční kalkulačku.

  

 

 

 

Autor článku: David Eim, produktový manager GEPARD FINANCE a.s.

 

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Jak vypočítat RPSN (roční procentní sazba nákladů)

Podle zákona o spotřebitelském úvěru pod pojmem "roční procentní sazba nákladů" (nebo častěji jen "RPSN") rozumíme "celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru".

Na jednu stranu se...

Mimořádné splátky hypoték ztraceny ve slepé uličce

17. 9. 2020, Profi Poradenství & Finance: Komentář k hypotečnímu trhu

Slepá ulička se vyznačuje tím, že na jejím konci je zeď a dál to prostě nejde. Pokud zeď není vysoká, můžeme ji přelézt a uvidíme, co je za ní. Anebo se vrátíme na křižovatku a...

Úrokové sazby, očekávaný vývoj v roce 2020

Během nedávné doby Česká národní banka přistoupila bezprostředně dvakrát po sobě ke snížení klíčových úrokových sazeb. V té souvislosti se objevují úvahy, že úrokové sazby hypotečních úvěrů by mohly či dokonce měly klesnout.

Objevila se dokonce...