Co je hypotéka a v jakém případě se vám vyplatí

Pro většinu z nás je hypotéka jedinou možností, jak získat vlastní bydlení. Co ale znamená „vzít si hypotéku“? Kdy je přínosem a co znamená slovo fixace a další pojmy, které se v souvislosti s touto půjčkou používají? Prozradíme vám, co hypotéka obnáší a kdy se vyplatí.

Co je hypotéka a v jakém případě se vám vyplatí

Základní pojmy

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, který je účelový (na financování bydlení), nebo neúčelový (tento typ se nazývá americká hypotéka). V době splácení úvěru má banka zástavní právo k nemovitosti. To zaniká splacením úvěru.

Pravidelné splátky podle splátkového kalendáře (nejčastěji měsíční) hradí úroky a umořují půjčenou částku. Splátky mohou být anuitní (jejich výše se nemění), progresivní (jejich výše roste) a degresivní (jejich výše klesá). Úroková sazba je u delší doby splácení zpravidla vyšší než u krátké doby splácení.

Doba splatnosti bývá mezi 5 a 30 lety. 

Fixace je období, během něhož banka ani klient nemění smluvní podmínky (například úrokovou sazbu). Pokud chce klient splatit hypotéku nebo její část předčasně, nebo ji naopak rozvolnit, změnit výši úroků a podobně, požaduje za tyto změny banka vysoké poplatky. Proto je se změnami výhodné počkat právě na konec období fixace, kdy klient s bankou nastavují nové podmínky splácení hypotéky. V tomto čase je také možné refinancování hypotéky jinou bankou (tzn. změnu banky, od které čerpáte půjčku). Období fixace trvá zpravidla 1, 3, 5, 10 nebo 15 let.

Úroková sazba a smluvní podmínky se liší mezi jednotlivými bankami a v čase se mění, proto je pro klienta se zájmem o hypotéku výhodné zjistit si předem aktuální nabídky více bank. Nejvyšší úroky (kolem 5,8 %) byly u hypoték v roce 2008, aktuálně jsou mnohem nižší. Úroková sazba závisí na době splácení hypotéky, typu hypotéky a době fixace úrokové sazby.

Poplatky jsou další nedílnou součástí hypotéky. Jejich šíře a výše se mezi bankami liší. Jedná se například o poplatek za vyřízení hypotéky, poplatky za vedení úvěrového účtu, ale může to být také poplatek za odhad nemovitosti, poplatek za změnu banky a další.

Žadatelem o úvěr může být jedna nebo více osob (fyzická i právnická osoba). Podstatné je dosažení 18 let věku, občanství ČR (nebo průkaz o povolení pobytu člena státu Evropských společenství) a platební morálka a bonita žadatele. Ty posuzuje banka před poskytnutím úvěru. 

Pojištění hypotéky není většinou povinností, avšak je možností, jak v případě zdravotních nebo pracovních komplikací hlavního živitele rodiny nepřestat splácet závazky bance. Měsíční pojistné činí 85 až 150 Kč (sazebníky jednotlivých finančních ústavů se odlišují).

Kdy se vyplatí vzít si hypotéku?

Dlouhodobý a ne levný závazek v podobě hypotéky ovlivní život i na několik desetiletí. Proto je hypotéka vhodná pro ty, kdo plánují následující: koupě bytu nebo domu, rekonstrukce bytu nebo domu, stavba. Jiným příkladem je výše zmíněná americká hypotéka, která není primárně určena pro bydlení. U obou typů je je však nutností myslet na svoji schopnost splácet a to i v případě dočasného výpadku příjmů (například z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání). Proto je vhodné zvážit, zda na splácení vytouženého bydlení vůbec budeme mít prostředky a jestli není žádoucí slevit od svých požadavků. Další možností je pojištění hypotéky, pojištění škody v občanském životě (tzv. pojistka na blbost), životní pojištění a další.

Každá banka nabízí jinou hypotéku. Podle čeho vybírat?

Udělejte si vlastní přehled požadavků a nabídek hned na začátku a hledejte odpovědi na následující otázky:

 • Jakou částku potřebujete (tj. nejen například na nákup nemovitosti, ale i na její rekonstrukci a vybavení)?
   
 • V které bance jsou ochotní půjčit vám celou sumu za podmínek, které jste schopni plnit (příjmy, výdaje, doba splácení, výše splátek)?
   
 • Kde nabízejí celkově nejnižší poplatky (tzn. nejen nejnižší úrokovou sazbu, ale i poplatky, které zmiňujeme výše)?
   
 • Jaká fixace je pro vás nejvýhodnější? Pokud netušíte, poraďte se s odborníkem, který zná vývoj hypotečního trhu.
   
 • Jestliže chcete hypotéku na stavbu, která banka nabízí hypotéky, při nichž postavíte dům a ne/budete muset dokládat faktury?
   

Se vším vám bezplatně poradí naši hypoteční makléři.

  

Sdílejte článek