• Hodnotící číslo

    Každá stavební spořitelna ve svých Všeobecných obchodních podmínkách definuje, jakého hodnotícího kritéria je potřeba dosáhnout, aby podle jejich pravidel byla splněna podmínka pro získání řádného úvěru.

Hodnotící číslo

  • Jedná se o číslo, které zhodnocuje každou konkrétní smlouvu o stavebním spoření.
  • Ve vzorci výpočtu tohoto čísla má nejvyšší váhu úrok z vkladů, který je na každé smlouvě připisován.
  • Smlouva o stavebním spoření dosáhne potřebného hodnotícího kritéria nejdříve koncem třetího, začátkem čtvrtého roku jejího trvání a to za předpokladu mimořádného vkladu na jejím počátku.