Hodnoty společnosti

V čase poloviny roku 2012, v čase konce školního roku a počátku prázdnin, v čase, který je kromě práce a obchodních výsledků věnován regeneraci sil a letní dovolené, bych se rád s Vámi podělil o krátké zamyšlení a připomenutí. Zamyšlení na téma přesah a přínos naší gepardí rodiny, každého z nás pro naše okolí.

Hodnoty společnosti

Žijeme v hektické době, která je poznamenána a degenerována stavy nekorektního jednání, realizace bez odůvodněného obohacování na cizí úkor bez přidané hodnoty, kdy se normou společnosti stává přetvářka a faleš.

Základní hodnoty, na kterých naše společnost vznikla, funguje a stále se rozrůstá, jsou stabilním fundamentem a zároveň prvním předpokladem pro úspěch a dlouhodobý rozvoj.

Každý člen gepardí rodiny je:

  • čestný, drží slovo, které dal, a to jak v osobním, tak pracovním životě. Je příkladem pro ostatní
     
  • otevřený, otevřeně komunikuje s kaž-dým členem týmu. Je otevřený přijmout zpětnou vazbu, protože slouží pro jeho další rozvoj.
     
  • proaktivní, aktivně vyhledává a navrhuje řešení, která vedou ke zvýšení výnosu, snížení nákladu nebo zlepšení uspokojení potřeb
     
  • efektivní, snaží se zjednodušit stávající a budovat nové procesy ve společnosti s měřitelným cílem a přidanou hodnotou pro partnery a klienty.

Každý člen gepardí rodiny zná společný cíl. Chápe a umí měřit svůj osobní přínos pro splnění cíle společnosti, kterým je dlouhodobé poskytování služeb našim partnerům a klientům. Realizace opodstatněného zisku na základě odvedené práce a přidané hodnoty, další rozvoj největšího hypotečního makléře na trhu České a Slovenské republiky - GEPARD Finance pro život.

Přeji Vám všem krásný letní čas a těším se na další rozvoj naší společnosti.

Ing. Jan Kruntorád
předseda představenstva
GEPARD FINANCE, a.s.

 

Zajímá vás spolupráce s Gepard Finance?

Více informací na webu GEPARD SPOLUPRÁCE

Sdílejte článek