• Hodnotící kritérium spořitelny

    Každá stavební spořitelna ve svých Všeobecných obchodních podmínkách definuje, jakého hodnotícího kritéria (hodnotícího čísla/ parametru hodnocení) je potřeba dosáhnout, aby podle jejich pravidel byla splněna podmínka pro získání přideleného úvěru ze stavebního spoření. 

Co znamená hodnotící kritérium spořitelny?

Jedná se o číslo, které zhodnocuje každou konkrétní smlouvu o stavebním spoření.

Ve vzorci výpočtu tohoto čísla má nejvyšší váhu úrok z vkladů, který je na každé smlouvě připisován.

Smlouva o stavebním spoření dosáhne potřebného hodnotícího kritéria nejdříve po ukončení 24. měsíce jejího trvání a to za předpokladu mimořádného vkladu na jejím počátku.

Aktuální výši hodnotícího čísla či parametru hodnocení klient zjistí na svém výpisu smlouvy o stavebním spoření, nebo pod svým přístupem do internet banky pokud si sjednal předávání výpisů účtu spoření on-line.