Hypoteční trh ožívá, makléři zvyšují tržní podíl

Praha, 22. dubna 2009: První čtvrtletí přineslo hypotečním makléřům, sdruženým v Asociaci hypotečních makléřů, srovnatelné výsledky s loňským obdobím: za první tři měsíce letošního roku zprostředkovali členové AHM hypotéky za téměř 3,9 mld. Kč, což je v meziročním srovnání jen o 2% méně.

Hypoteční trh ožívá, makléři zvyšují tržní podíl

Ve srovnání se stejným obdobím historicky nejúspěšnějšího roku 2007 jde však o nárůst zprostředkovaných hypoték o více jak půl miliardy korun. Hypoteční makléři sdružení v AHM tak významně posilují svůj tržní podíl: více jak každá pátá hypotéka je zprostředkována členem AHM.

Přestože březnové hypoteční statistiky poukazují s celkovým objemem 7,5 mld. Kč na významné oživení trhu, v kontextu celého prvního čtvrtletí došlo k meziročnímu poklesu objemu uzavřených hypoték o více jak 33%. Úbytek obchodů však neregistrují hypoteční makléři sdružení v AHM, kteří v předběžných statistikách hlásí výsledky srovnatelné s loňským obdobím: téměř 3,9 mld. Kč ve zprostředkovaných hypotékách.

Tržní podíl hypotečních makléřů AHM se tak významně zvýšil a v prvním čtvrtletí dosáhl téměř 22%. „Znovu se potvrzuje, že lidé potřebují hypoteční makléře a jejich služby skutečně vyhledávají," říká Petra Horáková Krištofová, manažerka Asociace hypotečních makléřů, a pokračuje: „Transparentní srovnání hypotečních produktů, detailní znalost metodik jednotlivých bank a schopnost vše na klíč pro klienta bezplatně vyřídit - to vše je pro klienty nesmírně atraktivní službou."

Podíl hypotečních obchodů členů AHM na celém trhu:

trh

Asociace hypotečních makléřů předpokládá další růst zájmu o služby hypotečních makléřů, a to zejména z důvodu ztížené orientace laické veřejnosti v nově nastavených a stále se měnících podmínkách bank. „Dalším důvodem je všeobecné oživení poptávky napříč trhem, jehož jsme byli svědky v březnu. Lze očekávat, že i další jarní měsíce přinesou podstatně příznivější výsledky, než jaké jsme zaznamenali v lednu a únoru,“ říká Petra Horáková Krištofová.

Vývoj hypotečních obchodů v 1. čtvrtletí 2009 (v mld. Kč)

trh1

Proč lidé potřebují makléře?
 

  • získat hypotéku na vlastní pěst "náhodnou volbou banky" je obtížnější (banky se diferencují, klient se nemusí "trefit")
     
  • banky mění častěji své produkty
     
  • roste volatilita úrokových sazeb, pohyby úrokových sazeb bank jsou nejednotné (klienti se podstatně hůře orientují)
     
  • klesá vyjednávací síla klientů (v bankách vítězí "riziko" nad "obchodem")

 

Sdílejte článek