Hypoteční úvěry - březen 2022

Hypoteční úvěry se v únoru výrazně propadly a to jak v meziměsíčním, tak v meziročním srovnání. Důvody jsou nasnadě. Výrazný růst sazeb, drahé nemovitosti, požadavek na vlastní zdroje a téměř dva roky mimořádného zájmu, kterým se trh do jisté míry předzásobil. A když zmiňujeme růst sazeb, rovnou doplním, že vyhlašované sazby na pětileté fixaci jsou již těsně pod pěti procenty.

Poslední den v březnu navíc zasedala bankovní rada České národní banky a s kamennou tváří opět přihodila do banku. Příhoz činil 0,5 procentního bodu a v banku se tak nyní nachází čtrnáctidenní repo sazba ve výši plných 5 %. Slabším povahám se z toho trochu opotí čelo...

Hypoteční úvěry - březen 2022

 

Úrokové sazby v březnu 2022

Vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů v březnu 2022 nebyl nijak překotný. U většiny bank došlo ke zvýšení sazeb, ale jednalo se spíše o drobná zvýšení v řádu malých jednotek desetin procentního bodu. Z marketingového pohledu nepatří zvyšování sazeb k oblíbeným krokům a to bez ohledu na to, že obchodně může být nezbytné. Část zdražování hypoték může tedy probíhat skrytě ve formě snížení slev, které banky poskytují ať už na základě konkrétních parametrů úvěru, nebo v rámci individuálních kompetencí.

Změny úrokových sazeb v jednotlivých bankách a velikost těchto změn bychom neměli přeceňovat. Takový přehled poslouží jako informace o dynamice vývoje sazeb, ale zdůrazňovat, že jedna banka zvýšila o tolik, jiná o tolik a další třeba i trochu zlevnila nemá smysl, pokud zároveň nebereme v potaz výchozí sazby té které banky, jichž se změny týkají.

Pro představu o úrovní trhu poslouží mnohem lépe přehled úrokových sazeb. Za nejrelevantnější údaj pokládám průměrné nabídkové sazby velkých a středně velkých bank. Malé banky mohou mít o něco nižší sazby, ale pro trh je to víceméně bezpředmětné, protože malé banky nejsou schopny odbavit významné množství klientů.

Roční úrokové sazby vyhlašované bankami na nejběžnější pětileté fixaci (LTV 80 %) se opět o něco více přiblížily úrovni 5 %. Pro kratší tříleté fixace již vyhlašované úrokové sazby bezpečně zakotvily na úrovni přes 5 %.

 


 

Objemy poskytnutých hypotečních úvěrů

Objemy hypotečních úvěrů sjednaných v únoru znamenaly citelný propad. Měsíc únor má jen 28 dnů a tradičně patří mezi nejhorší měsíce v roce. Ale jinou útěchu momentálně nenalézám. Podle neveřejných interních údajů GEPARD FINANCE se zdá, že březen bude přece jen lepší, ale v porovnání s minulým rokem si prostě musíme zvyknout na návrat k menším objemům, než jsme si užívali v posledních asi dvou letech.

Pochopitelný a logický je podíl refinancovaných úvěrů, který se v únoru pohyboval kolem 13 %. Takový podíl je výrazně podprůměrný. Důvody jsou dva. Jednak došlo k takovému růstu sazeb, že na trhu není prakticky nikdo, komu by se vyplatilo refinancovat v průběhu fixace a to bez ohledu na to, jak vstřícný je aktuální výklad České národní banky ve věci nákladů na refinancování v průběhu fixace (tzv. účelně vynaložené náklady).

Druhým důvodem je fakt, že máme za sebou období nízkých úrokových sazeb, což v souběhu s výše zmíněným výkladem účelně vynaložených nákladů znamenalo prakticky zdvojnásobení požadavků na refinancování. Tento růst byl zřejmě tažen především refinancováním úvgěrů s běžící fixací. Tím se částečně vyprázdnil "zásobník" takových úvěrů, které místo aby čekaly na řádný konec fixace byly refinancovány (mnohdy na 7, 8 či 10 let) a další konec fixace se tak oddálil o několik let.

 

 

ČNB - změna repo sazby

Poslední den měsíce března proběhlo zasedání bankovní rady České národní banky. Kdo vsadil na zvýšení čtrnáctidenní repo sazby o 50 bps vyhrál a může si jít vyzvednout výhru. Těm ostatním, kteří si nevsadili zbývá jen zatnout zuby a smířit se s tím, že hypoteční úvěry (a koneckonců všechny úvěry) se opět o něco více prodraží.

Banky budou tedy i nadále zvolna zvedat sazby hypotečních úvěrů i když si nemyslím, že by to muselo hned být o plných 50 bps. Jednak se vzájemně drží pod krkem pomocí konkurenčních kleští z kalené oceli a potom, v mezičase od posledního zvyšování repo sazby banky průběžně sazby stále zvyšovaly a v aktuálním nastavení jsou již částečně obsažena budoucí očekávání.

Přesto v dubnu již nabídkové úrokové sazby hypoték na nějběžnější pětileté fixaci překročí 5 % p. a. a budou dále pozvolna růst. Slovní spojení "pokles sazeb" tak dočasně vymažeme ze svého slovníku.

 


Podklady ke stažení

 

Kompletní údaje za březen 2022 lze stáhnout zde: Hypoteční úvěry - březen 2022

 

Informace uvedené v článku resp. ve připojeném souboru pdf lze volně využít.

Pokud data či citaci využijete, prosím o uvedení zdroje "GEPARD FINANCE" resp. "David Eim, místopředseda představenstva GEPARD FINANCE"

V případě potřeby upřesnění nějakých informací, poskytnutí podkladových dat pro využití v médiích apod. se lze obrátit na autora článku.

 


 

foto David Eim Autor článku: 
 David Eim
 místopředseda představenstva
 GEPARD FINANCE a.s.

  

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Hypoteční úvěry - červen 2024

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...

Hypoteční úvěry - duben 2024

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...

Hypoteční úvěry - březen 2024

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...