Hypoteční úvěry - leden 2022

Rok 2022 začal v oboru hypotečních úvěrů dalším zdražováním. Těsně před vánočními svátky zvýšila ČNB úrokové sazby a banky během ledna přizpůsobovaly své podmínky nové situaci. Úrokové sazby tak během ledna vzrostly v průměru o 0,5 - 0,7 procentního bodu. Vyhlašované úrokové sazby bank se na pětileté fixaci již blíží na dohled pěti procentům. Kratší fixace již hranici pěti procent bezpečně překonávají. Delší fixace jsou o dvě až tři desetiny procentního bodu levnější, ale nemyslím si, že za stávajících podmínek má smysl se uvázat k dlouhé fixaci.

Kompletní přehled dat a analýz je k dispozici ke stažení ve formátu pdf (prosím věnujte pozornost podmínkám použití uvedeným v závěru článku).

Hypoteční úvěry - leden 2022

 

Pokračuje růst úrokových sazeb

 

Během měsíce ledna banky opět zvyšovaly úrokové sazby. Lednové změny byly reakcí na zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou koncem minulého roku, kdy ČNB zvýšila sazby o jeden procentní  bod.

Zvýšení úrokových sazeb jednotlivými bankami se lišilo, ale zjednodušeně můžeme říci, že v lednu došlo ke zdražení hypoték o 0,5 až 0,6 procentního bodu. Razantněji banky postupují především u kratších fixací, kde došlo k průměrnému zvýšení sazeb o 0,7 až 0,8 procentního bodu.

S tímto stavem koresponduje výnosová křivka ceny tzv. úrokových swapů (IRS) - její graf lze nalézt dále v tomto dokumentu. Výnosová křivka ilustruje výši ceny IRS pro jednotlivé splatnosti - od jednoho až do dvaceti let. Inverzní sklon výnosové křivky ukazuje přesvědčení trhu o tom, že období poměrně vysokých úrokových sazeb by nemělo trvat příliš dlouho a v dohledné době by mohlo docházet opět k postupnému rozvolňování.

S drobným překvapením přišla během ledna Moneta Money bank, když úrokové sazby na delších fixacích mírně snížila. Aktuálně je tedy Moneta tou bankou, která formálně definuje tržní minimum.

Důležitou událostí počátku února bude další očekávané zvýšení úrokových sazeb ze strany České národní banky. Při předchozích dvou zvýšeních ČNB poměrně výrazně trh překvapila razancí svého zásahu. Obecně se předpokládá, že ČNB se blíží k nějaké zamýšlené úrovni a nebude již mít tolik prostoru na další překvapení. Na druhou stranu analytici po zkušenostech z předchozích dvou zásahů se nebojí tipovat odvážněji a většinou očekávají zvýšení sazeb o 0,75 procentního bodu.

Pokud se předpověď naplní, úrokové sazby preferované pětileté fixace se spolehlivě dostanou přes pět procent.

 

Equa bank ukončila poskytování vlastních hypoték

 

Důležitou událostí je další z kroků souvisejících se sloučením Equa bank a Raiffeisenbank. Equa bank ukončila poskytování hypotečních úvěrů za vlastních podmínek a převzala produkty, procesy a hypoteční centra Raiffeisenbank.

Přestože je konsolidace trhu logickým a zřejmě nevyhnutelným trendem, přesto nemohu zastírat, že na něj pohlížím s jistou lítostí. Spojení dvou bank, resp. převzetí jedné banky druhou může jen těžko vést k rozšíření nabídky. Spíše je tomu naopak. Equa bank se pokládala za dobrou banku především pro některé typy podnikatelů, kde uměla uznat příjem lépe, než jiné banky.

Přestože se tedy jedná o banku s ne příliš velkým tržním podílem, přesto jsme přišli o jeden z dílků zajímavé a fungující skládačky.

 

Moneta Money Bank - účelně vynaložené náklady

 

Moneta se po pěti měsících vrátila k původní výši tzv. účelně vynaložených nákladů, což jsou náklady, které banka může uplatnit vůči klientovi, který se rozhodne hypotéku splatit v době trvání fixace úrokové sazby.

Moneta tak opět začala účtovat 700 Kč a zařadila se zpět po bok bankám respektujícím výklad ČNB.

Vzpírat se výkladu ČNB a riskovat zbytečně negativní marketing v době, kdy sazby výrazně vzrostly a refinancovat hypotéku s běžící fixací úplně ztratilo smysl, to by zřejmě bylo opravdu zbytečné.

 

Nevýkonné úvěry

 

Tzv. nevýkonné úvěry se označují zkratkou "NPL" - non performing loans.

Úvěr lze označit jako nevýkonný, pokud nastane alespoň jedna z následujících situací:

- dlužník pravděpodobně v plném rozsahu nesplatí své úvěrové závazky, aniž by bylo nutné přistoupit ke krokům, jako je realizace zajištění

- úvěrový závazek dlužníka je více než 90 dní po splatnosti.

 

Nevýkonné úvěry se dostávají na stále lepší a lepší hodnoty. Nemít k dispozici nic jiného, než informaci o jejich vývoji, člověk by se mohl domnívat, že se nacházíme ve výjimečně dobrém období.

 

Pokud jde o hypoteční úvěry, aktuální objem NPL dosáhnul v prosinci 2021 hodnoty 11,15 mld. Kč, což je 0,74 % objemu všech hypotečních úvěrů. Podíl NPL se tak pohybuje na historicky nejlepších hodnotách. Svůj vliv jistě hraje "ředění" portfolia výjimečně vysokými objemy hypoték za poslední dva roky. Ale NPL vyjádřeny v absolutních číslech také nejsou příliš vzdáleny historickým minimům.

 

 


Podklady ke stažení

 

Kompletní údaje za období leden 2022 lze stáhnout zde: Hypoteční úvěry - leden 2022

 

Informace a názory zveřejněné v tomto článku jsou určeny primárně pro zástupce médií, případně pro odbornou veřejnost resp. laickou veřejnost se zájmem o oblast trhu hypotečními úvěry.

Informace uvedené v článku resp. ve připojeném souboru pdf lze volně využít.

Pokud data či citaci využijete, prosím o uvedení zdroje "GEPARD FINANCE" resp. "David Eim, místopředseda představenstva GEPARD FINANCE"

V případě potřeby upřesnění nějakých informací, poskytnutí podkladových dat pro využití v médiích apod. se lze obrátit na autora článku.

 


 

foto David Eim Autor článku: 
 David Eim
 místopředseda představenstva
 GEPARD FINANCE a.s.

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Hypoteční úvěry - listopad 2023

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...

Hypoteční úvěry - říjen 2023

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...

Hypoteční úvěry - září 2023

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...