Hypoteční úvěry - listopad 2022

Plamínek poskytnutých hypotečních úvěrů skomírá jako svíčka v průvanu. Hlavním důvodem jsou samozřejmě vysoké úrokové sazby. Ne každý je srozuměn s tím, že by si měl vzít hypotéku za 6 % ročně. Nepříliš dobré ekonomické prognózy tento smutný obraz již pouze zasazují do smutného rámu. Jen jej umístit do galerie, popatlat vteřinovým lepidlem a na protest se k němu přilepit.

Ale tak, jako žádný strom neroste do nebe, tak ani žádná jáma není bezedná. Dá se čekat, že v první polovině příštího roku začne docházet alespoň k nějaké redukci úrokových sazeb. A pokud se k tomu připojí reálná korekce ceny nemovitostí, dá se čekat, že trh se přece jen obrátí k lepšímu.

Hypoteční úvěry - listopad 2022

 

 

Listopad 2022 - data z hypotečního trhu

Úrokové sazby v listopadu trochu připomínaly houpačku - hned nahoru, hned dolů. A nejvíce se na ní v listopadu pohoupala UniCreditbank, která během měsíce stihla sazby změnit hned třikrát.

Podtrženo sečteno lze říci, že pokud se vůbec něco měnilo, pak o pár desetin procentního bodu. Centrem zájmu se zdá pětiletá fixace. Delší fixace dnes nejsou zajímavé a dochází-li ke změně, pak horšímu, tedy k dalšímu zdražení.

Ale na dlouhých fixacích to myslím dnes už nikoho netrápí. Za aktuálních sazeb fixovat na 10 let možné samozřejmě je, ale klient by měl mít jasné důvody a být si vědom rizik, především souvisejících s možnou změnou v oblasti "sankcí" za předčasné splacení.

 

Účelně vynaložené náklady

Nejasná situace okolo tzv. účelně vynaložených nákladů stále pokračuje. Odborná veřejnost vnímala pozitivně návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, jejímž leitmotivem je právě úprava přístupu k účelně vynaloženým nákladům.

Součástí legislativního procesu je také připomínkové řízení, kdy se množství institucí vyjadřuje k případným dopadům novely do oblasti zájmů té či oné instituce.

Z vyjádření představitelů České národní banky v předchozích měsících a letech se zdálo, že ČNB v principu sdílí náhled bank na tuto problematiku. A já stále věřím, že v ekonomickém kontextu by banky s ČNB společnou řeč našly. Ale z připomínek ČNB se zdá, že ekonomický pohled je pokládán za irelevantní. Hlavní hlediska jsou zjevně z oblasti právní a to bez ohledu na to, zda stávající pravidla reflektují ekonomickou realitu nebo ne.

Ve velmi podobném duchu se nesou také připomínky další významné instituce a to Kanceláře finančního arbitra.

Dokumenty jsou rozsáhlejší a přesahují možnosti tohoto komentáře. Ale řekl bych, že označit je za "polibek smrti" není příliš nadsazené.

Této problematice se věnuji obsáhleji zde.

Hypoteční úvěry za nízké sazby

Poslední dobou se objevuje nový fenomén, a to inzerce nejrůznejších subjektů, ve které lákají klienty na hypoteční úvěr, jehož úroková sazba začíná číslicí "2" - např. hypotéka "již od 2,59 %" nebo "garantovaná hypotéka 2,99 %" apod.

Více, než o cokoliv jiného, se samozřejmě jedná o marketing. Hypotéky se za dvě celé něco dnes neposkytují a tím diskuze končí. Na druhou stranu o sazbách se mluví poměrně hodně, byť tím důvodem je jejich výše a nikoliv výhodnost. Ale o to větší pozornost může sdělení "hypotéka za 2,99 %" upoutat pozornost.

Jedná se o různé  druhy nabídek. Část z nich jsou developeři, kteří při koupi bytu nabízí kompenzaci rozdílu mezi běžnou úrokovou sazbou, kterou klient u banky získá a sazbou 2,99 % p.a.  Nejedná se tedy o hypotéku za takto výhodných  podmínek. Jedná se o slevu na kupní ceně, která je však interpretována jako výhodná hypotéka.

Další typ reklamy pracuje s možností převzetí hypotéky, kterou prodávající může případně mít uzavřenu z dřívější doby, kdy úrokové sazby hypoték byly mnohem příznivější. Pokud se to někde povede, je to samozřejmě příjemný bonus. Ale zaprvé se na to nedá spoléhat, zadruhé ne každá banka to umožní a zatřetí - pokud by prodávající opravdu "disponoval" hypotékou za výhodných podmínek, zřejmě by si uvědomoval hodnotu takové možnosti a dá se čekat, že by za tento benefit chtěl vyjednat nějakou kompenzaci.

Další informace jsou k dispozici zde.

Úrokové sazby

Úrokové sazby v listopadu byly jeden velký otazník. Některé banky zvýšily, některé snížily, ale většina nedělala nic a situaci lze tedy poipsat slovy "stagnace".

Bankovní rada ČNB na svém měnově politickém zasedání počátkem listopadu potvrdila repo sazbu ve výši 7 %.

Guvernér ČNB, pan Aleš Michl, který po celou doby, kdy se repo sazba zvyšovala, hlasoval proti jejímu zvyšování, to komentoval slovy:

"Na zasedání bankovní rady ČNB minulý čtvrtek jsme rozhodli, že v Česku bude i nadále stabilní krátkodobá úroková sazba 7 procent. Je to nejvyšší úroveň od roku 1999. Tedy nejpřísnější politika za posledních více než dvacet let.

Národní banka musí být teď pevnou kotvou, stabilizující podmínky v ekonomice.

Úrokové sazby ČNB se nacházejí na úrovni, která tlumí domácí poptávkové tlaky. Brzdí růst bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, brzdí tedy růst množství peněz v ekonomice."

"Bankovní rada vyčká na další data, která vyhodnotí. Na příštím zasedání rozhodne, zda sazby zůstanou stabilní, nebo se zvýší."

Aktuální nastavení úrokových sazeb tedy guvernér ČNB zjevně považuje za vhodné a nevylučuje ani jejich případné zvýšení.

Zajímavý byl vývoj ceny tzv. úrokových swapů, které lze považovat za měřítko ceny peněz na trhu. Během listopadu došlo k poměrně výraznému poklesu o více než celý procentní bod. Že by však na to banky nějak znatelně reagovaly, nota bene v prosinci, to nepokládám za pravděpodobné.

Úrokové sazby (LTV 70 %):

 

Úrokové sazby (LTV 90 %):

 

 


 

Informace uvedené v článku resp. ve připojeném souboru pdf lze volně využít.

Pokud data či citaci využijete, prosím o uvedení zdroje "David Eim, GEPARD FINANCE"

V případě potřeby upřesnění nějakých informací, poskytnutí podkladových dat pro využití v médiích apod. se lze obrátit na autora článku.

 


 

foto David Eim Autor článku: 
 David Eim
 místopředseda představenstva
 GEPARD FINANCE a.s.

  

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Hypoteční úvěry - červen 2024

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...

Hypoteční úvěry - duben 2024

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...

Hypoteční úvěry - březen 2024

Zajímá vás, kolik se aktuálně poskytuje hypotečních úvěrů a jaké jsou v současné době úrokové sazby? Zajímá vás historický vývoj hypotečního trhu? Nebo snad vývoj repo sazby či vývoj úrokových swapů? Náš pravidelný měsíčník přináší oficiální data...