Hypotéka a stavební spoření

Velmi častým dotazem klientů bývá, který z těchto dvou produktů je výhodnější. Všeobecně nelze říct o jednom produktů že je lepší než druhý. Vždy je nutné zhodnotit veškeré okolnosti týkající se nemovitosti, klienta, jak současné a budoucí plány a pak pro danou situaci vybrat vhodný produkt. V sedmi dílech tohoto článku se budeme věnovat jednotlivým produktům a jejich možným kombinacím, které mohou přinést při splácení úvěru zajímavý efekt a i méně obvyklým produktům na financování investice do nemovitostí.

Hypotéka a stavební spoření

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Ukládáme

Snad každý zná stavební spoření a ví co mu dokáže přinést a to zejména ve fázi spoření. Jedná se o období (v současné době již šesti let), po které na uzavřenou smlouvu ukládáme sjednané úložky. Přínosem je jak garantované úročení vkladů (nepodléhá zdanění), tak mnohem zajímavější státní finanční podpora. Každý z nás může mít na své rodné číslo evidované podle novely zákona o stavebním spoření smlouvy, z nichž mu bude plynout maximální státní podpora ve výši 3.000 Kč za každý kalendářní rok, v případě že úložka za rok činila 20.000 Kč. I přes novelu zákona o stavebním spoření, platnou od ledna letošního roku, která snížila dřívější podpory na smlouvách, je stavební spoření dobrou úložkou prostředků a výše zhodnocení našich prostředků je k sedmi procentům.

Úvěr ze stavebního spoření - odměna za fázi spoření

Každá smlouva, kterou na stavební spoření uzavíráme, nám dopředu umožňuje za konkrétních podmínek definovaných smlouvou získat řádný úvěr. Podmínky, které jsou zde dopředu definované, jsou zejména

 • výše prostředků, které musím naspořit pro přidělení řádného úvěru
 • úroková sazba, kterou budu mít půjčené prostředky úročené

 

Ke konci cyklu stavebního spoření nastává situace, kdy nám spořitelna úvěr nabídne. Když vezmeme v úvahu cílovou částku, kterou klienti často uzavírají (300.000 Kč), klienti zde mají naspořeno 40% z této částky a to včetně připsaných státních podpor a úroků (tedy 120.000 Kč), stavební spořitelna nabízí, že nám půjčí 180.000 Kč.

Odměnou za dobu, kterou jsme zde spořili, jsou většinou jednoduché podmínky pro získání takového úvěru (jak v dokládání bonity - schopnosti splácet, tak požadavku na zajištění úvěru ručitelem).

Ke konci cyklu stavebního spoření nastává situace, kdy nám spořitelna úvěr nabídne. Když vezmeme v úvahu cílovou částku, kterou klienti asto uzavírají (300.000 Kč), klienti zde mají naspořeno 40% z této ástky a to včetně připsaných státních podpor a úroků (tedy 120.000 Kč), stavební spořitelna nabízí, že nám půjčí 180.000 Kč.

Odměnou za dobu, kterou jsme zde spořili, jsou většinou jednoduché podmínky pro získání takového úvěru (jak v dokládání bonity - schopnosti splácet, tak požadavku na zajištění úvěru ručitelem).

Výhody:

 • snadné získání úvěru (mnohdy bez prověřování bonity)
 • nemusíme ručit nemovitostí, bohatě dostačující bude maximálně jeden ručitel (v závislosti na výši půjčky)
 • garantovaný úrok po celou dobu splácení úvěru a tedy pravidelná neměnná splátka
 • vyřízení většinou bez poplatku
 • nízké poplatky za vedení účtu u stavební spořitelny
 • není nutnost zakládat speciální účet pro splácení úvěru
 • možnost splátky bez sankce (zaplatíme k datu splacení úvěru jen to co skutečně dlužíme na jistině)

Nevýhody:

 • možnost půjčky pouze v nabídnuté výši, většinou nižší částky
 • účelové použití prostředků

Tato fáze půjčky má rozhodně větší množství výhod a je dobré ji využít. Ten kdo si zakládá stavební spoření, ví že taková možnost bude a také ví, kdy zhruba stavební spořitelna toto nabídne (ke konci spořícího cyklu). Může si tedy své investice naplánovat, tak, aby v okamžiku, kdy stavební spořitelna nabídne takový úvěr, mohl ho vhodně využít.

Tato fáze půjčky má rozhodně větší množství výhod a je dobré ji využít. Ten kdo si zakládá stavební spoření, ví že taková možnost bude a také ví, kdy zhruba stavební spořitelna toto nabídne (ke konci spořícího cyklu). Může si tedy své investice naplánovat, tak, aby v okamžiku, kdy stavební spořitelna nabídne takový úvěr, mohl ho vhodně využít.

 

PŮJČUJEME SI V DOBĚ SPOŘENÍ

V době, kdy máme uzavřenou smlouvu o stavebním spoření nám pojišťovna již ode dne jejího uzavření umožní půjčit si zde úvěr, tzv. meziúvěr, nebo úvěr překlenovací. Tento druhý název je pro tento druh úvěru výstižný, překleneme s ním dobu, než nám spořitelna nabídne řádný úvěr.

Co to vlastně tento úvěr je?
Stavební spořitelna nám po uzavření smlouvy o stavebním spoření garantuje, že jakmile

 • naspoříme potřebné prostředky (většinou je dostačující 40% z částky sjednané jako cílová částka spoření, v tomto případě výše překlenovacího úvěru)
 • spoříme alespoň dva roky
 • splníme tzv. hodnotící kritéria (jen pro vysvětlení - číslo, které nám hodnotí smlouvu, jedná se o výpočet dle vzorce, kde nejvyšší váhu má úrok, který je na naši smlouvě připsán z uložených či ukládaných peněz)

 

Máme nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření (v předchozím textu).

Ale již v den uzavření stavebního spoření máme možnost požádat stavební spořitelnu o úvěr. Bude nám při splnění podmínek poskytnut tzv. překlenovací úvěr.

Opět použijeme uzavřenou cílovou částku 300.000 Kč. Výše překlenovacího úvěru je vždy rovna naši cílové částce a to bez ohledu, zda jsme na stavební spoření vložili nějaké prostředky či nikoliv. Celá cílová částka je tedy úročena úrokem, který stavební spořitelna pro tuto fázi úvěru nabízí. Platby, které do stavební spořitelny posíláme, kryjí pouze tento úrok a v této fázi úvěru nedochází k jeho umořování. Čekáme na přidělení řádného úvěru.
Abychom ho mohli mít od stavební spořitelny přidělený a tak zahájit splácení úvěru, musíme splnit výše uvedené podmínky a to takto:

 • naspořené prostředky jsme mohli vložit jednorázově, pokud ne, tedy spolu s platbou úroku posíláme do stavební spořitelny vypočtenou měsíční platbu na tzv., dospořování, tak abychom v požadované obě dosáhli naspoření 40% z cílové částky. Po celou dobu překlenovacího úvěru je stále aktivní naše smlouva o stavebním spoření a funguje tak, jako kdybychom žádný úvěr neměli (pokud dospořujeme, tak na tuto smlouvu, připisují se zde peníze z našich úložek, popřípadě z jednorázového vkladu, připisuje se zde i státní podpora)
 • doba požadovaná pro přidělení řádného úvěru plyne, tedy jen čekáme
 • také se nám po tuto dobu navyšuje již zmíněné hodnotící kritérium, spoříme a připisují se úroky.

Výhody:

 • nemusíme ručit nemovitostí, pokud si nepůjčujeme příliš vysokou částku, ale téměř vždy je nutno počítat se zajištěním úvěru ručitelem
 • garantovaný úrok po celou dobu splácení úvěru vyřízení většinou bez poplatku
 • nízké poplatky za vedení účtu u stavební spořitelny
 • není nutnost zakládat speciální účet pro splácení úvěru.

Nevýhody:

 • placení měsíčních plateb úroku nesnižuje úvěr, po celou dobu tohoto čekání na řádný úvěr nic neumořujeme
 • získání úvěru již není tak snadné, spořitelna nás moc nezná a proto více prověřuje bonitu
 • většinou poplatek za vyřízení
 • účelové použití prostředků
 • mnohdy je potřeba vyšší počet ručitelů (můžeme nabídnout i nemovitost).

Zde se již nejedná o moc výhodný typ úvěru, ale vždy jsou rozhodující konkrétní požadavky klienta a jeho záměr, zejména jeho finanční rozsah. Na řešení menších půjček (do 300.000 Kč) může být i přes uvedené nevýhody tento produkt výhodný. Pokud bychom u jiného produktu, např. hypotéky, museli dát do zástavy nemovitost a nemáme ji k dispozici nebo si nechceme omezit možnost s ní libovolně nakládat, může být tento produkt dobrou volbou.

 

HYPOTÉKA

Hypoteční banky a jejich hypoteční úvěry se na našem trhu již zabydlely a za dobu svého působení pomohly vyřešit bytovou situaci velkému množství zájemců. Od začátku jejich poskytování se podmínky hodně změnily a tak se hypotéka více přiblížila běžným lidem a stala se jedním z pilířů financování vlastního bydlení. Jedním z důvodů její stále stoupající popularity je jak

 • dostupnost (daleko méně přísnější hodnocení bonity klienta než bylo na počátku jejího poskytování) tak i
 • nízké úrokové sazby (ty jsou dnes prakticky na úrokovém minimu a jsou bankami nabízeny již pod hranicí 3% p.a. … blíže v článku Hypotéky na svém úrokovém minimu).

 

Státní finanční podpora

I s hypotékami je dnes spjata státní finanční podpora. Její poskytování není v tak masovém měřítku jako u úložek stavebního spoření (zde má na takovou podporu nárok každý klient).

V současné době je možno získat státní podporu ve výši 1% p.a. a to v případě kdy jsou splněny tyto podmínky :

 • klienti ve věku do 36-ti let (v roce podání žádosti nesmí být u žádného z klientů dovršen věk 36 let)
 • klienti nejsou době podání žádosti vlastníci jiné nemovitosti k bydlení a to ani z části (překážkou není vlastnictví pozemku či např. rekreačního objektu)
 • pořizovaná nemovitost, na kterou klienti podporu žádají bude sloužit k jejich vlastnímu bydlení a to po celou dobu splácení úvěru
 • pořizovaná nemovitost je starší než dva roky (počítáno od data kolaudace nemovitosti)

 

Daňové úlevy

Další podpora státu, která je s hypotékami spojená je prostřednictvím daňových úlev. Klient, který splácí hypotéku, má možnost od základu daně každý rok odpočítat výši úroků, které v předchozím roce na úrocích hypoteční bance zaplatil. Může odečíst úroky až do výše 300.000 Kč. Takovou možnost má buď kdokoliv z dlužníků, nebo všichni stejným dílem. Vždy je nutné zvážit, která varianta je výhodnější. Tuto podporu mají možnost uplatnit jak osoby samostatně výdělečně inné, tak zaměstnanci.

 • možnost půjčky pouze v nabídnuté výši, většinou nižší částky
 • účelové použití prostředků. 

Účelová hypotéka

Hypotékou s delší historií na našem trhu je účelová hypotéka. Banka pro poskytnutí půjčky prověřuje na jaké účely bude klientem použita. Jako účel je považována investice nejen do nemovitosti k bydlení, ale u některých bank i do nemovitostí za účelem např. rekreace i jiné účely.

Výhody

 • oproti stavebnímu spoření a řádnému úvěru není nutné, abychom před požadavkem na půjčku spořili a byli tak ve smluvním vztahu s bankou
 • bankou nejsou vyžadováni ručitelé, pořizovaná nemovitost je dostačujícím zajištěním
 • od začátku po té, co je úvěr vyčerpán, splácíme řádné splátky obsahující i splátku jistiny
 • splatnost úvěru na delší dobu (až 30 let)
 • státní finanční podpora (pro ty kteří mají nárok)
 • daňové úlevy (pro všechny)

Nevýhody

 • klient je u převážné většiny bank povinen při poskytnutí hypotéky otevřít běžný účet
 • vždy zástava nemovitostí
 • minimální hypotéka je většinou od 300.000 Kč
 • mimořádné splátky v průběhu splácení hypotéky jsou pod vysokými sankcemi
 • garanci úrokové sazby si není možné zajistit po celou dobu splácení hypotéky

Hypotéka sice není vhodným řešením na každý záměr klienta, ale zejména u požadavků na větší půjčky je lepším produktem. Pokud se budeme rozhodovat pro úvěr, kde i u stavební spořitelny je podmínkou jeho zajištění nemovitostí pak více výhod již hovoří pro hypotéku.

Pokud hypotéku zvažujete, můžete i zde prověřit maximální možnost hypotéky s ohledem na Vaše příjmy.

Bezúčelová hypotéka

Zejména po našem přistoupení k Evropské unii jsme mohli na našem hypotečním trhu zaznamenat větší změny v oblasti poskytování hypoték, kterým se často říká "Americké hypotéky".

Jejich princip spočívá zejména v bezúčelovém použití prostředků, tedy jinými slovy řečeno, banka zde nezkoumá, na jaký účel prostředky použijeme. S klasickou hypotékou, nebo oběma druhy úvěrů ze stavebního spoření se jedná o vcelku nesrovnatelný produkt, protože u všech těchto uvedených úvěrů banka účel použití prostředků sleduje.

 • Nejedná se o hypotéku v pravém slova smyslu, spojenou s např. daňovými úlevami, ale na druhou stranu zase mnohdy není spojená s vysokými sankcemi za předčasné splacení v době fixace.
 • Jedná se o jakýsi typ spotřebitelského úvěru, poskytovaný za podmínek blízkých hypotečním úvěrům a to zejména delší dobou splatnosti, striktním požadavkem na zástavu nemovitostí a nižší úrokovou sazbou.

Výhody:

 • není sledován účel na který bude půjčka použita
 • bankou nejsou vyžadováni ručitelé, pořizovaná nemovitost je dostačujícím zajištěním
 • od začátku po té, co je úvěr vyčerpán, splácíme řádné splátky obsahující i splátku jistiny
 • splatnost úvěru na delší dobu (až 30 let)
 • minimální hypotéka je většinou od 100.000 Kč
 • mimořádné splátky v průběhu splácení hypotéky jsou většinou bez sankce

Nevýhody:

 • klient je u převážné většiny bank povinen při poskytnutí hypotéky otevřít běžný účet
 • vždy zástava nemovitostí
 • vyšší úroková sazba než u hypotéky a úvěrů ze stavebního spoření

Tak jako každý produkt má i tato hypotéka svého klienta. Ten kdo je schopen bance doložit účel použití prostředků a je možno financovat jeho záměr účelovým úvěrem má sice na víc povinnost prostředky účelové použít, odměněn je však za to výhodnější úrokovou sazbou. Pokud účelové využití prostředků němá možnost prokázat, je tento druh hypotéky lepším řešením než např. běžný spotřebitelský úvěr.

Zlákat nás může i v případě, kdy chceme mít otevřenou možnost mimořádného splacení úvěru a nebude tedy z naši strany poskytnutá hypotéka splácena dlouhou dobu (neneseme dlouho zátěž vyšší úrokové sazby a celé hypotéky).

I s volbou těchto produktů je možné se obrátit na specializované makléře.

Vhodné je také v případě volby hypotéky stanovit si dopředu své možnosti, tedy jak vysokou hypotéku může naši domácnosti banka poskytnout. Tuto kalkulaci si můžete zadat v sekci online gepard hypotéka.

 

HYPOTÉKA A STAVEBNÍ SPOŘENÍ - KOMBINOVANÝ PRODUKT

Některé z hypotečních bank nabízí krom klasických hypotečních úvěrů tzv. kombinované produkty.

Klasická hypotéka spočívá v tom, že po jejím vyčerpání začíná klient platit měsíční splátky, tvz. anuity. Tak jsou nazvány splátky, obsahující jak platbu úroku z půjčky, tak i splátku jistiny, kterou si klient zapůjčil. Po celou dobu splácení tedy dochází k postupnému umořování půjčky a to přímo dlužníkem hypoteční bance.

Kombinovaný produkt je postaven tak, že klient bance hradí pouze úroky z půjčky. Vedle hypotéky má klient uzavřený další produkt - stavební spoření.na místo platby jistiny, kterou by klient u klasické hypotéky hradil bance je zavázán platit stejnou částku na účet stavební spořitelny.

Stav v hypoteční bance

 • úvěr není klientem umořován - klient dluží pořád stejnou výši prostředků, jakou jsi půjčil
 • veškeré platby, které do banky klient posílá jsou pouze úrok z půjčky

Stav ve stavební spořitelně

 • klient platí pravidelné platby stavebního spoření
 • může využít jeho výhod
  • státní finanční podpora
  • úroky z vkládaných prostředků

Do novely zákona o stavebním spoření, která přinesla od 1.1.2004 zejména snížení státní finanční podpory, bylo možné vklady stavebního spoření zhodnotit ročně až 12% p.a.. Po novele se zhodnocení pohybuje kolem 6%p.a.. Do zhodnocení jsou započítány jak státní podpora, tak úroky ze vkladů.

Pro srovnání klasické hypotéky a kombinovaného produktu je nejvhodnější konkrétní příklad.

Zadání:
Výše hypotéky 700.000 Kč
doba splatnosti 20 let
úroková sazba 4,99%.

 

1. KLASICKÁ HYPOTÉKA:

Měsíční splátka 4.600 Kč   Bilance po dvaceti letech
celkem zaplaceno: 1,104.000 Kč

 

2. KOMBINOVANÝ PRODUKT:

1. - 6. rok:
Měsíční splátka celkem 4.600 Kč
Na účet hypoteční banky (platba úroků) 2.910 Kč
na účet stavební spořitelny (úložka) 1.690 Kč
Vzhledem k tomu, že u spořitelny dochází po 6-ti letech k výplatě naspořené částky, použijí se tyto naspořené prostředky na úhradu dlužné jistiny do hypoteční banky. Tedy vždy po šesti letech dochází ke snížení dluhu v bance a stanovení nových plateb.
Po 1. šesti letech naspořeno a vráceno do banky : 148.600 Kč
Zbytek dluhu v hypoteční bance : 551.400

7. - 12. rok :
Měsíční splátka celkem 4.600 Kč
Na účet hypoteční banky (platba úroků) 2.290 Kč
na účet stavební spořitelny (úložka) 2.310 Kč
Po 2. šesti letech naspořeno a vráceno do banky :203.470 Kč
Zbytek dluhu v hypoteční bance : 347.900 Kč

13. - 18. rok :
Měsíční splátka celkem 4.600 Kč
Na účet hypoteční banky (platba úroků) 1.450 Kč
na účet stavební spořitelny (úložka) 3.150 Kč
Po 3. šesti letech naspořeno a vráceno do banky :276.500 Kč
Zbytek dluhu v hypoteční bance : 71.400 Kč

19. - 20. rok:
Měsíční splátka celkem 3.010 Kč
Zbylé dva roky již platíme anuitu, založené stavební spoření bychom mohli vybrat až po šesti letech.

1.-18. rok   
19.-20. rok
Měsíční splátka 4.600 Kč  
Měsíční splátka 3.010 Kč
Bilance po dvaceti letech
celkem zaplaceno: 1,104.000 Kč

 

Pozn. : Ve výpočtech je po celou dobu uvažováno s konstantní úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti hypotéky a také s tím že nebudou změněna pravidla státní finanční podpory. Je uvažováno se státní podporou podle nových pravidel, které jsou platné do 1.1.2004.

 

HYPOTÉKA A STAVEBNÍ SPOŘENÍ - SOUBĚH OBOU PRODUKTŮ

Další možností, jak využít oba produkty současně je použít klasickou hypotéku a vedle ní mít samostatně uzavřené stavební spoření. To díky úroku a státní podpoře je zajímavým a zejména stabilním zhodnocením prostředků. Po šesti letech je možno naspořené zhodnocené prostředky vybrat a použít je na umoření mimořádné splátky hypotéky.

Stav v hypoteční bance:

 • úvěr je klientem umořován, snižuje se dluh


Stav ve stavební spořitelně:

 • klient platí pravidelné platby stavebního spoření
 • může využít jeho výhod
  • státní finanční podpora
  • úroky z vkládaných prostředků

Tato kombinace je pochopitelně výhodnější, ale přeci jen o něco náročnější. Klient měsíčně hradí více o platbu na stavební spoření. Tato vyšší finanční náročnost se klientovi vrátí v podobě dobře zhodnocených prostředků u stavební spořitelny a zároveň rychlejšímu umořování úvěru u hypoteční banky prostřednictvím mimořádných splátek od stavební spořitelny.

A opět malý příklad:

Zadání:
Výše hypotéky 700.000 Kč
doba splatnosti 20 let
úroková sazba 4,3%


Klasická hypotéka:

Hypotéku budeme fixovat na dobu 3 let, abychom dosáhli možnosti při změně sazby po 6-ti letech vložit mimořádnou splátku z úspor od stavební spořitelny.

1 - 6. rok:
Měsíční splátka hypotéky 4.600 Kč
Souběžně bude uzavřeno stavební spoření, vždy na dobu šesti let
Úložka do stavební spořitelny : 1670 Kč
Po 1. šesti letech naspořeno a splaceno na jistině :147.000 Kč
Zbytek dluhu v hypoteční bance po mimořádné splátce : 411.000 Kč

7 - 12. rok:
Měsíční splátka hypotéky : 4.600 Kč
Úložka do stavební spořitelny : 1670 Kč
Po 2. šesti letech naspořeno a splaceno na jistině : 147.000 Kč
Zbytek dluhu v hypoteční bance po mimořádné splátce : 21.700 Kč

13 rok:
Měsíční splátka hypotéky : 4.600 Kč
Tento rok se již splácí pouze anuita, spoření se již nezakládá, během šesti splátek je hypotéka zcela splacena.

Měsíční splátka 4.600 Kč   Bilance:
celkem zaplaceno: 930.480 Kč

 

Pozn. : Ve výpočtech je po celou dobu uvažováno s konstantní úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti hypotéky a také s tím že nebudou změněna pravidla státní finanční podpory. Je uvažováno se státní podporou podle nových pravidel, které jsou platné do 1.1.2004.

 

Leasing nemovitostí

Leasing spočívá v tom, že leasingová společnost zakoupí nemovitost do svého majetku a klientovi ji pouze pronajímá. Nájem je sjednaný na pevnou dob trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení přechází nemovitost za většinou jaký drobný poplatek do majetku klienta.
Nejvýraznějším rozdílem mezi hypotékou a leasingem nemovitostí je zejména vlastnictví nemovitosti. Při hypotéce, i přes to, že banka si na nemovitosti zřizuje zástavu, jsme od počátku její vlastníci, což může velké množství věcí zjednodušit. Dále při leasingu nemovitostí je nutno pečlivě zvažovat důvěryhodnost společnosti, jelikož ta bude vlastníkem naši nemovitosti. Nejčastější forma využití tohoto financování je pro podnikatelské účely, protože forma pořízení leasingu je pro podnikatele výhodnější něž klasický úvěr, lépe dokáže optimalizovat klientovo náklady.

Družstevní financování

V posledních letech se vrací opět forma financování družstevního bydlení, která byla velmi obvyklá v minulosti. V současné podobě se jedná jak o výstavbu družstevních bytů, tak družstevních domů.
Ve většině případů zájemci o bydlení vstupují do družstva, kam vkládají jako svůj členský vklad prostředky, s jejichž pomocí je hrazena ást výstavby. Družstvo pak většinou má u banky otevřený úvěr, většinou hypotéku, s jejíž pomocí dokončí celou výstavbu. Po sjednanou dobu hradí družstevníci v nájemném částku, která slouží ke krytí úvěru, který družstvo splácí. Po předem sjednané době, kdy je ú věr družstva u banky splacen, je ukončeno i zvýšené placení nájemníků a je možno byty které užívají, případně rodinné domy, převést z družstevního vlastnictví do jejich osobního. Ve většině případů se již na začátku, kdy klient vstupuje svým kladem do družstva uzavřena nejen budoucí nájemní smlouva, ale také budoucí kupní smlouva.
Tak jako u leasingu nemovitostí si i v tomto případě je nutno uvědomit, e nemovitost, kterou užíváte a svým způsobem i splácíte nevlastníte. Není však nutné u jednotlivých družstevníků prověřovat jejich bonitu pro splácení úvěru a tedy vše je pro jednotlivé družstevníky jednodušší.

Losování o možnost úvěru

V posledních letech se začala objevovat i méně obvyklá forma financování a to formou skupinového spoření a následného losování o možnost úvěru. Systém je postaven na faktu, že jednotlivec, který sám bude spořit na svou nemovitost, naspoří na ni za velmi dlouhou dobu. Pokud budou spořit všichni společně, brzy první ze spořících mají možnost úvěr získat, většinou tzv. losováním. Pochopitelně e budou ve skupině i tací, kteří úvěr získají za dobu, jako by sami spořili. Díky tomu, že přidělení úvěru probíhá losováním, nikdo z Kleinů neví, kdy bude bydlet a není tedy možné reagovat tímto produktem na okamžitou potřebu klienta bydlet.
Celý systém není ničím novým, již v roce 1921 na obdobném systému založil Georg Kropp v Německu "Společenství přátel", které bylo později nahrazeno klasickým stavebním spořením. To však, oproti společnostem, které dnes nabízí úvěr prostřednictvím losování, využívá pro své klienty výhod, které plynou ze zákona o stavebním spoření a obrovské množství klientů se přesvědčilo o jeho spolehlivosti a to jak při možnosti pouhého spoření nebo i při získání úvěru.

Úvěr v rodině

Ojediněle jsou klienti schopni využít možnosti vypůjčit si prostředky v rámci vlastní rodiny. Nejedná se o častou variantu, ve většině případů je možné získat takovou půjčku na velmi krátkou dobu. Výhodou je pochopitelně opravdu velmi rychlé poskytnutí prostředků, které předčí všechny běžné produkty. Další výhodou může být i cena za takovou půjčku, v rámci rodiny se může jednat i o bezúročně poskytnuté prostředky.
Nevýhodou většinou bývá potřeba rychle peníze vrátit. Vrácení takové půjčky lze řešit např. poskytnutím hypotéky, kde bude jejím účelem refinancování poskytnuté půjčky v rodině. V takovém případě je však vhodné již dopředu počítat s tím, aby půjčka, kterou budeme chtít peníze v rodině splatit mohla být bankou poskytnuta, tedy je vhodné mít dopředu prověřenou svou bonitu a znát i pravidla poskytnutí takové hypotéky.

Bonitu si můžete prověřit zde a s naplánováním budoucí hypotéky mohou moci naši specializovaní makléři.

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Nezajištěné překlenovací úvěry stavebních spořitelen (červen 2024)

Stavební spořitelny v devadesátých letech minulého století vstupovaly na český trh s novým produktem - stavebním spořením nejen pro spoření, ale i se zájmem řešit druhou fázi produktu tzv. přidělený úvěr ze stavebního spoření pro řešení oprav a...

Stavební spoření v květnu 2024

Po snížení státního příspěvku byl počátek roku spojen s opadem zájmu o sjednávání nových smluv stavebního spoření. Úrokové sazby na nových smlouvách pomalu klesají. Zájem o nové smlouvy po několika měsících znovu roste. Co všechno k tomu přispělo?

Chcete i nadále využívat maximální státní podporu, nejvyšší čas uzavřít stavební spoření

Chcete si pravidelně spořit s garantovanou úrokovou sazbou a i pro další roky si zajistit státní podporu ve výši  2 000,-Kč?