Hypotéka na bydlení: víte, jaké dokumenty musíte bance doložit?

S nenáviděnou byrokracií se setkáváme prakticky denně. Komunikace s úřady i dalšími institucemi, únavné papírování a vypisování nejrůznějších druhů formulářů, stejně jako řada dalších komplikovaných činností naší náladě příliš nepřidá. A jinak tomu není ani v případě sjednávání hypotéky na bydlení.

Hypotéka na bydlení: víte, jaké dokumenty musíte bance doložit?

 

Také zde bude nutno doložit množství rozličných dokumentů, navštívit řadu institucí a podat nespočet žádostí a formulářů. Pojďme se společně podívat, jaké dokumenty po vás bude banka vyžadovat v případě hypotéky na bydlení.

Dokumenty prokazující příjmy domácnosti

Jelikož banka zkoumá bonitu žadatele, bude potřeba doložit několik rozličných dokumentů, z nichž může tuto informaci vyčíst. Jiné podmínky platí pro klasické zaměstnance, jiné pak pro podnikatele. Podívejme se proto na obě zmíněné skupiny:

1.   Zaměstnanci

 • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
 • kopie mzdového listu nebo výplatní pásky potvrzená zaměstnavatelem
 • potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu
 • ostatní příjmy domácnosti (dědictví, renta, úroky apod.)
   

2.   Podnikatelé a živnostníci

 • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti
 • živnostenský list, případně vydaná koncese
 • potvrzení SSSZ a ZP o prováděných platbách na zdravotním a sociálním pojištění
 • přiznání k dani z příjmu FO za poslední dva roky, které musí být potvrzené finančním úřadem
 • ostatní příjmy (pronájem, cenné papíry, apod.)
   

Dokumenty prokazující výdaje domácnosti

Kromě příjmů bankovní dům zajímají také výdaje domácnosti, z nichž lze vyčíst, jak vysoká životní úroveň v domácnosti panuje, ale i to, zda klient pro daný bankovní dům nepředstavuje přílišné riziko. Bance tedy bude nutno doložit:

 • smlouvy o případných dalších úvěrech (leasing, spotřebitelská půjčka apod.)
 • smlouvy o stavebním spoření, penzijním připojištění
 • další pojistné smlouvy + doklady o platbách pojistného
 • doložení ostatních individuálních pravidelných výdajů (například výživné)
 • doložení ostatních závazků (např. ručitelské prohlášení apod.)
   
   

Dokumenty k nemovitosti 
 

Zde je nutno rozlišit, zda nemovitost stavíme nebo kupujeme. Obecně po vás ovšem banka bude požadovat zejména tyto dokumenty:

 • nabývací titul k nemovitosti, kterým může být například kupní nebo darovací smlouva, rozhodnutí o vypořádání dědictví apod.
 • výpis z katastru nemovitostí (pozor, banky ve většině případů neakceptují výpisy starší 3 měsíců)
 • snímek z katastrální mapy (pozor, banky ve většině případů neakceptují výpisy starší 1 roku)
 • znalecký odhad ceny nemovitosti (pozor, banky mají v mnohých případech vlastního odhadce, „cizí“ odhady proto nemusí akceptovat)
 • pojistná smlouva k nemovitosti
 • dohoda nebo rozhodnutí soudu formou notářského zápisu v případě rozšíření či zúžení SJM stanoveného zákonem
   
   

V případě stavby se pak bude jednat navíc o:

 • geometrický plán k dané stavbě
 • výpis z bankovního účtu sloužící k doložení vlastních finančních prostředků nutných k úhradě rozdílu rozpočtu stavby a prostředků z hypotečního úvěru
 • územní rozhodnutí nebo stavební povolení s doložkou nabytí právní moci
 • přehled rozpočtových nákladů na výstavbu nebo rekonstrukci
 • podepsaná smlouva o dílo
 • časový plán čerpání, není-li součástí výše uvedené smlouvy o dílo
   
   

V případě koupě se pak bude jednat navíc o:

 • výpis z bankovního účtu sloužící k doložení vlastních finančních prostředků nutných k úhradě rozdílu rozpočtu stavby a prostředků z hypotečního úvěr
 • kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě
   
   

Chcete si vyřízení hypotéky ulehčit? Obraťte se na specialisty!

Jak můžete z výše uvedeného pozorovat, dokumentů, které po vás bude banka požadovat je vskutku značné množství. Mějte ovšem na paměti, že jejich výsledný počet se může lišit u konkrétního bankovního domu. Chcete-li si proces vyřízení hypotéky usnadnit, vyplatí se kontaktovat hypoteční specialisty společnosti Gepard Finance, kteří vám pomohou ušetřit čas, ale i spoustu finančních prostředků.

 

Sdílejte článek