Investiční životní pojištění a 5 věcí, které byste o něm měli vědět

O investičním pojištění toho již bylo napsáno poměrně dost. O investičním životním pojištění pak o něco méně. Jak již samotný název tohoto pojistného produktu napovídá, jedná se o kombinaci dvou druhů pojištění, což můžete ocenit zvláště v případě, máte-li dobrý odhad nebo chuť alespoň trochu zariskovat a vydělat pro své blízké nějakou tu korunu navíc.

Investiční životní pojištění a 5 věcí, které byste o něm měli vědět

Co si představit pod pojmem „investiční životní pojištění“

Investiční životní pojištění představuje takové pojištění, u kterého je výše plnění vázána na hodnotu podílových jednotek. To znamená, čím více investujete do zvoleného investičního portfolia, tím více finančních prostředků můžete získat. Podmínkou u tohoto typu pojištění však je zvolení správné investiční strategie. Investiční životní pojištění totiž nemusí vždy vynášet takové částky, jaké jste si při jeho sjednávání vysnili. Vždy záleží na vašem odhadu a úspěchu fondu, který jste si zvolili. Tento produkt může být za určitých podmínek doslova zlatým dolem, v případě špatně zvolené strategie nebo portfolia však nepříliš výnosným „byznysem“. Lze tedy tvrdit, že investiční životní pojištění je doprovázeno určitými riziky, která však můžete svým vlastním přičiněním zdárně eliminovat a naopak je proměnit v přednosti.

Jak funguje investiční životní pojištění

Pokud se rozhodnete pro uzavření tohoto pojistného produktu u některé z našich pojišťoven, pak vám konkrétní pojišťovna obratem založí individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami. Ty nakupuje za celé nebo část od vás přijatého pojistného. Ve své podstatě můžeme celý proces přirovnat k běžnému bankovnímu účtu, na kterém přibývají a ubývají finance závisející na úspěšnosti zvolené investiční strategie. Úbytky na účtu představují správní poplatky pojišťovny a příbytky jsou potom částky zaplaceného pojistného a jeho zúročení. Při sjednávání investičního životního pojištění ve smlouvě nenajdete údaj o finální částce, která bude vašim příbuzným v případě smrti vyplacena. Tato částka se totiž – jak již bylo výše zmíněno – odvíjí právě od hodnoty podílových jednotek.

Kolik můžeme nakonec od pojišťovny dostat

V případě smrti klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven pozůstalým vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu. Dojít může také k vyplacení obojí výše uvedeného. Pokud je investiční životní pojištění sjednáno na období dožití, pak je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu. Investiční životní pojištění je možno rozšiřovat dalšími pojistnými produkty, a vytvořit tak komplexní balíček, který může ve finále pokrýt různorodá rizika každodenního života. Pochopitelně, pokud si u jedné společnosti sjednáte investiční životní pojištění, pojištění majetku, úrazové pojištění a k tomu navrch i havarijní pojištění, poplatky nebudou tak vysoké, jako kdybyste si tyto pojistné produkty sjednávali vždy u jiné pojišťovny.

Investiční životní pojištění představuje zajímavé daňové zvýhodnění

Kromě toho, že lze tento pojistný produkt kdykoli rozšířit, je i jeho další výhoda velmi zajímavá. Jak již tento podnadpis napovídá, investiční životní pojištění je daňově zvýhodněno. Proč tomu tak je? Primárním důvodem byla podpora nestátního pilíře důchodového systému. Ovšem abyste mohli daňové výhody uplatnit, musíte splnit určité podmínky, mezi které patří uzavření pojistné smlouvy minimálně na dobu 5 let a zároveň musí být okamžik dožití se konce pojištění stanoven v roce, kdy se pojištěný dožije 60 let věku, případně později. Daňovou úlevu lze také uplatnit pouze na životní pojištění pro případ dožití, na kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, na investiční životní pojištění a na nejrůznější druhy důchodového pojištění.

Nejedná se zrovna o dvakrát levnou záležitost

Při správně zvolené strategii může investiční životní pojištění vynést poměrně zajímavý finanční obnos. Tato skutečnost je však vykoupena poměrně vysokou finanční zátěží, kterou představuje měsíčně placené pojistné, které nepatří zrovna k nejlevnějším. Samozřejmě, že se výsledná částka odráží od individuálních podmínek konkrétní pojišťovny. Poplatky jsou klientovi pojišťovnou strhávány z přijatého pojistného nebo z podílového účtu podle aktuálně platného sazebníku. Počítat byste každopádně měli se vstupním poplatkem, poplatkem za správu fondů, ale i pravidelnými měsíčními poplatky v řádech několika stokorun. Setkat se můžete také s mimořádnými poplatky, které po vás bude pojišťovna vyžadovat v případě změny investiční strategie nebo za částečný odkup podílu. 

Chcete se dozvědět více informací o tomto pojistném produktu?

Investiční životní pojištění může zajímavě zhodnotit také vaše finanční prostředky. Chcete-li se o této problematice dozvědět více, kontaktujte naše pojišťovací specialisty na kterémkoli obchodním místě v ČR.

Sdílejte článek