Jak na předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření a překlenovacího úvěru?

Zákon o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost v prosinci 2016, dává splácejícím právo na předčasné splacení půjčky. Před koncem splatnosti lze doplatit nejen hypoteční či spotřebitelský úvěr, ale také úvěr ze stavebního spoření, a to včetně překlenovacího úvěru. Smí si spořitelna účtovat poplatky za předčasné splacení úvěru a jak je to v případě předčasného ukončení smlouvy o stavebním spoření?

hypotéky budou dražší

Předčasné splacení úvěru – účelně vynaložené náklady

Před platností zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, byly podmínky pro předčasné splacení překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření rozdílné podle toho, zda se jednalo o úvěry se zástavním právem k nemovitosti, nebo bez zajištění. Výše uvedený zákon podmínky sjednotil spolu s hypotékami. Platí tak naprosto stejná pravidla pro úvěry na bydlení sjednané po prosinci 2016 bez rozdílu. Podle platné normy má při dřívějším splacení dluhu finanční instituce právo na tzv. účelně vynaložené náklady, které věřiteli v souvislosti s předčasnou úhradou dluhu vzniknou.

V případě prodeje nemovitosti nesmí náhrada účelně vynaložených nákladů přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše úvěru, maximálně 50 000 Kč, za podmínky, že doba trvání smlouvy o úvěru je delší než 24 měsíců. V ostatních případech má finanční instituce právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které nesmí přesáhnout část úroků, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná úroková sazba.

Kdy lze úvěr splatit zdarma?

Spotřebitel může předčasně splatit úvěr zdarma v těchto případech:

  • v období 3 měsíců po sdělení nové úrokové sazby úvěru,

  • v období 1 měsíce před výročím uzavření smlouvy do výše 25 % celkové výše úvěru,

  • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci, invalidity dlužníka, nebo jeho manžela/partnera, pokud to vede k výraznému snížení schopnosti splácet,

  • v rámci plnění pojištění určeného k zajištění splacení úvěru.

Předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření a překlenovacího úvěru

Úvěr ze stavebního spoření je možné splatit zdarma kdykoliv. Výjimku tvoří úvěry, které vznikly jako překlenovací s anuitním splácením od začátku. V takovém případě platí to, co pro překlenovací úvěry. Stavební spořitelna si smí účtovat za předčasné splacení překlenovacího úvěru účelně vynaložené náklady dle zákona o spotřebitelském úvěru. V některých případech si může spořitelna účtovat také poplatek za vyčíslení úvěru dle sazebníku spořitelny.

Mimořádnou splátku oznamte spořitelně písemně

V případě, že klient nepotřebuje od spořitelny vyčíslení z důvodu refinancování ani nesplácí úvěr prodejem nemovitosti, stačí spořitelně mimořádnou splátku oznámit písemně či emailem alespoň 14 dní předem. Aby se předešlo případným komplikacím v podobě nedoplatků, je vhodné zaslat mimořádnou splátku ve výši zůstatku dluhu a jedné měsíční splátky, aby bylo zajištěno, že bude splaceno vše včetně příslušenství za daný měsíc. Případný přeplatek spořitelny klientovi vrací nazpátek.

Předčasné splacení stavebního spoření

Také stavební spoření, které úvěru ze stavebního spoření zpravidla předchází, lze kdykoli předčasně ukončit. V takovém případě nehovoříme přímo o předčasném splacení stavebního spoření, nýbrž o předčasném vypovězení. Pokud je smlouva ukončena před koncem šestileté vázací doby, ztrácí klient nárok na vyplacení státní podpory k ukončované smlouvě a většinou také podléhá poplatku za nedodržení doby 6 let.

Vyřizujete stavební spoření? Obraťte se na Gepard Finance

Pokud řešíte financování nemovitosti a potřebujete úvěr ze stavebního spoření, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s hypotečním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

 

Sdílejte článek