Jak postupovat při porovnání pojištění nemovitostí

Komu dům zalije nedaleký potok nebo “jen” nenechavé ruce zlodějů, s nadějí upíná oči na pojištění nemovitosti.

Jak postupovat při porovnání pojištění nemovitostí http://www.precis-mp.cz/Produkt/rodinny-dum-marek

To lze uzavřít pro trvale nebo rekreačně obydlené objekty, a dokonce i na ještě nedokončené stavby, stavební materiál, skleníky, ploty a další součásti pozemku u nemovitosti.

Rozsah pojistných nebezpečí určuje, řečeno jednoduše, proti jakému původu škody se pojistíte. Doporučujeme pečlivě zvážit, co vašemu domu či vaší chatě hrozí nejvíce. Mezi pojistná rizika patří například výbuch plynu, sesuvy půdy, povodně, záplava, záplava vodou z vodovodního potrubí požár i pád stromu.

Aby byl majetek dostatečně ochráněn, je důležitější dbát na předmět pojištění a cenu, v jaké by byla hrazena škoda, než na samotnou cenu pojištění. I tak je možné nalézt levnější a dražší varianty téhož, a v tom případě je samozřejmě výhodnější držet se cen nižších.

Smlouvu si přečtěte tolikrát, abyste jí plně rozuměli a souhlasili s ní

Pečlivé prostudování pojistných podmínek usnadní pojistníkovi v případě škody řadu vyřizování a ušetří, respektive přinese, mu peníze. Důležité je dbát na předmět pojištění – zda je pojištěno vše, co si majitel domu přeje pojistit a proti těm nebezpečím, které pokládá za pravděpodobné. A zda naopak v kolonce výluky z pojištění nestojí něco, co by jeho dům v pojistce mít měl. Konkrétně pokud se má pojištění nemovitosti týkat například rodinného domu poblíž elektrárny nebo továrny, neměla by ve výluce z pojištění být jejich havárie. Pokud je, vyhledejte jiné pojištění (u jiné pojišťovny).

Pokud chcete dům pojistit podle jeho tržní hodnoty, nabízí současné zákony pouze tu možnost, že si jej necháte pojistit na cenu stanovenou odhadcem. Ten totiž při svém odhadu musí zohlednit tržní cenu nemovitosti, zatímco běžná pojištění rozlišují pouze mezi městy nebo kategoriemi měst, nikoli tržními hodnotami nemovitostí.

Tip: Přečtěte si smlouvu v klidu a pečlivě (včetně poznámek pod čarou), a pokud něčemu nerozumíte, ptejte se zkušeného finančního poradce, který umí číst i mezi řádky.

U domu, v němž bydlíte, trvejte na nové ceně

Vyplácení náhrady při likvidaci škody si už při podpisu smlouvy volí majitel nemovitosti ze třech možností. Tou nejvýhodnější pro dům, v němž pojistník bydlí s rodinou, je nová cena. Při náhradě škody za kupříkladu vyhořelý dům se pracuje s částkou, která v době vyplácení náhrady škody odpovídá postavení domu. Druhou variantou je časová cena, jež se odvíjí od ceny nemovitosti těsně před vznikem pojistné události. Poslední možností je obecná cena, což je částka, za jakou by se případně nemovitost prodala v místě a okamžiku pojištění.

Tip: Pokud si pojišťujete dům, v němž bydlíte a jste na něm tudíž existenčně závislí, je nová cena jediným správným řešením i v případě, že je dům několik desítek let starý. Hledání bydlení za z pojistky vyplacenou částku, která neodpovídá aktuálním cenám nemovitostí, je zbytečný risk.

Spolupracujete-li s hypotečním makléřem, pravděpodobně vám vhodné pojištění nemovitosti navrhne sám. A to za výhodnějších podmínek, než je možné získat u přepážky v bance. Navíc se postará o jeho zařízení. Jestliže se pojištěním nemovitosti či hypotékou potýkáte bez odborníka, připravili jsme právě pro vás e-book 12 rad, jak ušetřit na hypotéce, který vás bezpečně provede různými zákoutími vyřizování hypotéky i souvisejících pojištění. Stáhněte si jej zdarma ve formuláři níže.

Sdílejte článek