Jak zažádat o vrácení daně z nabytí nemovitosti?

Koupili jste v letošním roce nemovitost a zaplatili jste již za její pořízení příslušnou daň? V tom případě věnujte bedlivou pozornost následujícím řádkům. S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo 26. září 2020 ke zrušení této daně, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Poplatníci, kteří již daň uhradili, si mohou požádat o vrácení přeplatku správce daně.

Prodej domu

Za pořízení nemovitosti již kupující nebude platit daň

Daň z nabytí nemovitých věcí se nově nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později. Dále se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na ty případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později. Zákonná norma je totiž účinná i zpětně.

Ne každý má na vrácení daně nárok

Majitelé nemovitostí, u kterých došlo ke vkladu do katastru nemovitostí dříve než v prosinci 2019, přeplatek zpátky nedostanou. V těchto případech daň z nabytí nemovitých věcí nezaniká a je nutné podat daňové přiznání a uhradit daň, pokud tak již poplatník neučinil. Pokud na úhradu daně z jakýchkoli důvodů nemáte, můžete požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo o povolení jejího zaplacení ve splátkách.

Příklad č. 1

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v prosinci 2019. Daňové přiznání bylo podáno v březnu 2020, daň zatím uhrazena nebyla. Vztahuje se na tento případ zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a je nutné daň platit?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se vztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020 a později, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později. Tohoto případu se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí týká, a proto již vůči správci daně neexistují žádné povinnosti. Správce daně zastaví řízení ve věci podaného daňového přiznání.

Příklad č. 2

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v listopadu 2019. Daňové přiznání bylo podáno v únoru 2020, daň zatím uhrazena nebyla. Vztahuje se na tento případ zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a je nutné daň platit?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se nevztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne před 31. březnem 2020, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v listopadu 2019 a dříve. Tohoto případu se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí netýká, proto i nadále trvá povinnost zaplatit daň ve lhůtě stanovené zákonem.

Jak na vrácení přeplatku na dani?

Poplatníkům, kteří daň uhradili a kterým vznikne v souvislosti se zrušením daně vratitelný přeplatek, vrátí správce daně v souladu s daňovým řádem případný přeplatek na základě podané žádosti. Formulář si můžete stáhnout zde. Žádost podává poplatník tam, kde podal daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Pro vrácení přeplatku je stanovena 30-ti denní lhůta, která běží ode dne podání žádosti. Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří doposud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.

Vyřizujete hypotéku?

Pokud řešíte financování nemovitosti a potřebujete hypotéku, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s hypotečním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

 

 

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Jak vybrat hypotéku v době vysokých úrokových sazeb?

Úrokové sazby z hypoték za poslední měsíce vyšplhaly k hodnotám daleko vyšším, než na které jsme byli poslední roky zvyklí. I proto si mnozí kladou otázku, zdali je v době vysokých úrokových sazeb rozumné uzavírat novou smlouvu o hypotečním úvěru....

Na kolik vás vyjde předčasné splacení hypotéky?

Není to tak dávno, co si banky za předčasné splacení hypotéky mimo fixační dobu účtovaly vysoké poplatky. Od 1. prosince 2016 mohou lidé díky zákonu o spotřebitelském úvěru hypotéku doplatit snáze a levněji. Existují dokonce případy, kdy můžete...

Jak získat hypotéku na rozestavěný dům?

Rostoucí ceny stavebních materiálů a vysoké úrokové sazby hatí lidem plány na vlastní bydlení. Řada z nich se kvůli tomu dostala do svízelné situace. Chybí jim prostředky na dokončení rozestavěných domů a banky často odmítají navýšit stávající hypoteční...