Jak zažádat o vrácení daně z nabytí nemovitosti?

Koupili jste v letošním roce nemovitost a zaplatili jste již za její pořízení příslušnou daň? V tom případě věnujte bedlivou pozornost následujícím řádkům. S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo 26. září 2020 ke zrušení této daně, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Poplatníci, kteří již daň uhradili, si mohou požádat o vrácení přeplatku správce daně.

Prodej domu

Za pořízení nemovitosti již kupující nebude platit daň

Daň z nabytí nemovitých věcí se nově nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později. Dále se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na ty případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později. Zákonná norma je totiž účinná i zpětně.

Ne každý má na vrácení daně nárok

Majitelé nemovitostí, u kterých došlo ke vkladu do katastru nemovitostí dříve než v prosinci 2019, přeplatek zpátky nedostanou. V těchto případech daň z nabytí nemovitých věcí nezaniká a je nutné podat daňové přiznání a uhradit daň, pokud tak již poplatník neučinil. Pokud na úhradu daně z jakýchkoli důvodů nemáte, můžete požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo o povolení jejího zaplacení ve splátkách.

Příklad č. 1

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v prosinci 2019. Daňové přiznání bylo podáno v březnu 2020, daň zatím uhrazena nebyla. Vztahuje se na tento případ zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a je nutné daň platit?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se vztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020 a později, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později. Tohoto případu se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí týká, a proto již vůči správci daně neexistují žádné povinnosti. Správce daně zastaví řízení ve věci podaného daňového přiznání.

Příklad č. 2

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v listopadu 2019. Daňové přiznání bylo podáno v únoru 2020, daň zatím uhrazena nebyla. Vztahuje se na tento případ zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a je nutné daň platit?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se nevztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne před 31. březnem 2020, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v listopadu 2019 a dříve. Tohoto případu se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí netýká, proto i nadále trvá povinnost zaplatit daň ve lhůtě stanovené zákonem.

Jak na vrácení přeplatku na dani?

Poplatníkům, kteří daň uhradili a kterým vznikne v souvislosti se zrušením daně vratitelný přeplatek, vrátí správce daně v souladu s daňovým řádem případný přeplatek na základě podané žádosti. Formulář si můžete stáhnout zde. Žádost podává poplatník tam, kde podal daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Pro vrácení přeplatku je stanovena 30-ti denní lhůta, která běží ode dne podání žádosti. Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří doposud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.

Vyřizujete hypotéku?

Pokud řešíte financování nemovitosti a potřebujete hypotéku, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s hypotečním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

 

 

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Rok 2023: Co nás čeká na trhu hypoték?

Zájem o nové hypotéky v roce 2022 prudce klesl. Důvodem byly hlavně vysoké úroky a rostoucí ceny nemovitostí. Se sny o vlastním bydlení se tak v loňském roce musela na čas rozloučit velká část lidí. Jak to bude v roce 2023? Budou úrokové sazby z hypoték...

Hypotéka a ztráta zaměstnání. Co dělat a na co se připravit?

Ztráta zaměstnání je sama o sobě velmi nepříjemnou životní situací, která může postihnout kohokoli z nás. Komplikace může výpadek v příjmech přinést v době, kdy splácíte hypotéku, protože v takovém případě ručíte svým majetkem a nikdo nechce přijít o...

Jak vybrat hypotéku v době vysokých úrokových sazeb?

Úrokové sazby z hypoték za poslední měsíce vyšplhaly k hodnotám daleko vyšším, než na které jsme byli poslední roky zvyklí. I proto si mnozí kladou otázku, zdali je v době vysokých úrokových sazeb rozumné uzavírat novou smlouvu o hypotečním úvěru....