Jakým způsobem řešit hypotéku po rozvodu?

Hypotéka je závazek pro manžele na poměrně dlouhou dobu, během které dojde k různým situacím. Může dojít například i k rozvodu, kdy je následně potřeba, aby se manželé majetkově vyrovnali. Jsou zde různé možnosti, nicméně dnes si společně ukážeme, jaký má dopad, když se manželé nedomluví a nejsou schopni spolupracovat.

Jakým způsobem řešit hypotéku po rozvodu?

Způsoby řešení hypotéky při rozvodu zde jsou, nicméně je potřeba spolupráce obou majitelů nemovitosti, která je zatížena hypotékou. Člověk musí také zvážit všechny svoje možnosti, uvědomit si, zda je schopen splácet hypotéku a další závazky pouze sám. V případě, že by jeden z manželů sám na hypotéku nestačil, může si zvýšit bonitu spoludlužníkem. Ale i to bývá často problém, takže pak je východiskem nemovitost raději prodat.

mračící se domeček

Banka vás vůbec z hypotéky nemusí vyvázat

Hypotéka a rozvod je mnohdy složitá kombinace. Smlouva s bankou ne vždy umožňuje okamžitý prodej nemovitosti. Aby byl prodej rentabilní, musí se leckdy počkat až do konce fixace. Následně je možné udělat mimořádnou splátku, tedy předčasně splatit celou hypotéku.

Nicméně vyvázat se z hypotéky není opět jednoduchá věc, jak by se mohla zdát. Mnohdy musí spor vyřešit až soud, který rozhodne o majetkovém vypořádání a jestliže si jeden z manželů hypotéku ponechá, rozhodně to neznamená, že druhý účastník už nemá žádné povinnosti a žádný finanční závazek vůči bance.

Spoludlužníka musí z hypotéky vyvázat sama banka, která tento krok podnikne v případě toho, že doložíte svoje příjmy. Pokud bude vaše bonita pro splácení hypotéky schválena, může se hypotéka převést pouze na jednoho z vás.

Z finančního hlediska může proces zkomplikovat také placení soudních výloh či poplatek za změnu spoludlužníka a podmínek ve smlouvě. Obvykle si banky za tyto změny nárokují poplatek až ve výši pěti tisíc korun.

Může druhý manžel žádat o další hypotéku?

Ještě je vhodné zmínit jednu situaci, která je poměrně častá – jeden z rozvedených manželů žije v domě, na kterém je vázána hypotéka napsaná na oba bývalé partnery. Poctivě splácí své závazky. Druhý z páru si chce zařídit novou hypotéku na své jméno.

Takovýto žadatel získá hypotéku u banky jen velmi těžko, pokud tedy nemá opravdu vysoký příjem. Banka jeho příjmy nebude bohužel brát za dostatečně vysoké a jeho bonita tedy klesá. Pravděpodobně bude muset žádat o hypotéku u nějaké z nebankovních společností, které jsou mnohdy hodně nevýhodné, ale nehledí na některé věci, mezi nimiž je i bonita klientů.

V těchto případech je nejlepší počkat na fixaci, kdy je možnost se z hypotéky jednoho účastníka vyvázat a zažádat si o hypotéku vlastní a psanou pouze na svoje jméno. Bonita se tímto zvyšuje, což je přesně to, co banky zajímá.

Lidem s nižším příjmem pomůže spoludlužník

Kdo je vlastně spoludlužník? Jedná se o osobu, která je vůči bance povinna dodržovat závazky ‑ stejně jako hlavní dlužník. Hypotéku sice splácí dlužník, odpovědnost ale nese i spoludlužník ‑ v případě nesplácení přicházejí upomínky i jemu a následně mohou být problémy i na jeho straně. Jsou na něj tedy kladeny stejné podmínky jako na dlužníka samotného.

Například díky pozdnímu splácení nebo při dalších problémech se může stát, že banka napíše spoludlužníka do evidence registrů dlužníků a on sám tedy může mít velké problémy v případě, že by si chtěl brát vlastní hypotéku.

Ke zvýšení bonity si spoludlužníkem výrazně pomůžete, jen je potřeba myslet i na důsledky, které bohužel mohou nastat. Nejčastějšími spoludlužníky jsou rodiče, dobří kamarádi nebo rodinní příslušníci, kteří přesně vědí, k čemu se svým podpisem zavazují.

Co když k dohodě nedojde?

Oboustranná dohoda je pochopitelně ta nejlepší možnost, nicméně pokud se manželé neshodnou před samotným rozvodem o majetkovém vyrovnání, může je i tak soud rozvést, pokud jsou splněny podmínky kladené zákonem o rodině.

V tomto případě mají manželé na majetkové vyrovnání dlouhou lhůtu tří let od právní moci rozhodnutí o rozvodu. Do té doby je v zájmu obou, aby byla hypotéka řádně a včas splácena bez ohledu na to, kdo aktuálně společnou nemovitost užívá.

A co na konci tříletého období? Na konci tříleté lhůty musí ten z manželů, který chce vyrovnat společné jmění s bývalým manželem, podat v tomto smyslu návrh na soud. Soud následně rozhodne o tom, komu nemovitost připadne a jaké jsou povinnosti vzájemného vyrovnání.

Jestliže ani jeden z manželů nepodá příslušný návrh na společné vypořádání jmění, pak se stávají podílovými spoluvlastníky a jsou v hypotéce zavázáni opět společně a nerozdílně.

Pokud si nejste jisti, jak v oblasti hypoték postupovat, jsou zde pro vás naši poradci, kteří vyřeší vaše problémy a se vším okolo vám rádi pomohou. Kontaktujte nás!

usmívající se domeček

Sdílejte článek