Nově oblíbená služba: Bezkontaktní Hypotéka – snadno z bezpečí vašeho domova... Vyzkoušejte ZDE

Jan Kruntorád

předseda dozorčí rady

předseda dozorčí rady společnosti GEPARD FINANCE a.s.

Rozhovor s Janem Kruntorádem

 • Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze (1991).
 • V letech 1992 - 1993 působil jako odborný asistent na Katedře obchodů a financí Ekonomické fakulty VŠZ.
 • 1994 - 1995 vykonával funkci zástupce vedoucího obchodního oddělení ČMRZB, a.s.
 • V letech 1995 - 1996 byl zástupcem ředitele odboru hypotečních obchodů v AGB PRAHA, a.s.
 • V roce 1996 nastupuje jako ředitel odborů úvěrových obchodů fyzickým osobám ve společnosti AR STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.
 • Od roku 1998 do roku 2000 působil jako zástupce ředitele pobočky Praha v ČMHB, a.s.
 • V letech 2000 - 2002 vykonával funkci Regionálního hypotečního manažera specializované obchodní sítě v regionech Severní Čechy, Západní Čechy, Střední Čechy a Jižní Čechy v GE Capital Bank, a.s.
 • Od roku 2002 do roku 2003 vykonával konzultantskou a poradenskou činnost v oblasti retailových produktů a budování specializovaných obchodních sítí
 • V lednu 2004 byl zvolen předsedou představenstva společnosti GEPARD FINANCE a.s.
 • V roce 2006 založil Asociaci hypotečních makléřů (AHM), ve které se později stal předsedou představenstva
 • V roce 2015 se stává předsedou dozorčí rady GEPARD FINANCE a.s.

Dnes jste ve vedení společnosti specializující se na podnikání v oblasti finančního poradenství, developerské činnosti a pojišťovacího makléřství. Jak jste se dostal k takovémuto oboru? Co Vás na něm zajímá a kde v něm nacházíte hnací motor pro další růst?

Tomuto oboru se věnuji od poloviny 90. let, v podstatě od znovuzavedení produktu hypotéka na trh. Tento trh je i dnes po sedmi letech na počátku rozvoje a v nejbližší době jej čeká další kvantitativní a kvalitativní růst, který je spojen s kvalitní komplexní obsluhou klienta, realitních kanceláří a developerských společností nezávislou makléřskou společností. Ta musí pracovat na základě požadavků klienta.
 

Společnost se velmi dynamicky rozvíjí, jejím cílem je v krátké budoucnosti aktivně působit ve všech klíčových oblastech trhu s bydlením. Jak byste zhodnotil její dosavadní působení a růst?

Dosavadní působení společnosti GEPARD FINANCE na trhu od počátku roku 2003 je velice progresivní a dynamické, obchodní rok byl uzavřen v objemu 400 mil. Kč kompletně připravených hypoték prodaných do portfolií partnerských bank. Velice významným parametrem je orientace společnosti GEPARD FINANCE na budování dlouhodobých partnerských vztahů s bankami, pojišťovnami, realitními kancelářemi, developerskými společnostmi a dlouhodobých vztahů s klienty za účelem co nejprofesionálnější obsluhy společných zákazníků a to bez jakýchkoli dalších vstupních poplatků resp. nákladů pro zákazníka společnosti GEPARD FINANCE.
 

Proč vlastně došlo k transformaci na akciovou společnost?

Transformace společnosti na akciovou společnost má v zásadě pouze jeden podstatný důvod, a to je být kapitálově silnou partnerskou organizací a zároveň mít vytvořené předpoklady pro přechod a fungování společnosti v Evropské unii.
 

Ve vedení firmy se obklopujete raději lidmi, které znáte, nebo manažery takříkajíc z ulice?

Raději spolupracuji s lidmi, které znám a na něž se mohu spolehnout. Vzhledem k tomu, že potřeba spolupracovníků je větší než možnost využití osobních zkušeností, je třeba pracovat i s výběrem nových kolegů, u kterých se musí vzájemné vazby společným úsilím teprve vytvořit. Nejdůležitějším kritériem výběru nových kolegů jsou pro mě lidské a morální kvality člověka.
 

Necháváte si do práce mluvit? Vaše strategie se vyvíjí v týmu, nebo jsou nositeli jednotlivci?

Strategie, vývoj procesů, produktů - vše je podřízeno týmové spolupráci, která odráží různé úhly pohledů a řešení. Týmový duch, informace a jejich selekce je důležitý prvek pro moje rozhodování a řízení firmy.
 

Jste si každým svým rozhodnutím jistý?

Tvrdit takovou skutečnost si může dovolit pouze Bůh nebo přespříliš ješitný jedinec. V rozhodovacím procesu bývá mnoho neznámých a parametrů, které určují úspěšnost rozhodnutí. Ve svém postoji k rozhodování se snažím mít co nejvíce objektivních informací tak, abych mohl učinit rozhodnutí s největší mírou jistoty.
 

S čím novým chcete společnost GEPARD FINANCE pod Vaším vedením přijít?

Zlepšit komplexnost obsluhy zákazníků, v souvislosti s převzetím některých pravomocí a odpovědností z partnerských bank a pojišťoven. Společně s partnerskými organizacemi se podílet na vývoji a zavedení prodeje a prodej nových alternativ produktu hypotéka.
 

Jaké jsou největší přednosti Vaší společnosti a v čem vidíte největší přínos pro klienta? Na co nejvíce sázíte a upřednostňujete pro dosažení vašich cílů?

Komplexní profesionální bezplatný servis vedený potřebou partnera a zákazníka. Dlouhodobá korektní vzájemně výhodná spolupráce s partnerem a zákazníky.
 

Jak Vás a Váš život změnilo podnikání?

Rok 2003, rok podnikání pro mě znamenal velmi mnoho. Zejména reálný pohled na trh (oproti jakkoli zkreslenému vidění světa z kokpitu bankovního domu), který se bude nadále velice dynamicky rozvíjet, intenzivní vnímání potřeb klientů, ochotu řešení jejich záměrů v bankovních institucích a zejména velký prostor a příležitost pro intenzivní zlepšování současného stavu trhu.