Je výhodné v současnosti investovat do nemovitostí

Hlasy médií operují se snižováním cen nemovitostí v ČR. K tomu je nutno upřesnit, že dopad hospodářského vývoje v ČR na nemovitosti není celoplošný. Jedná se o očistný proces, který povede k výraznému rozlišení a rozlišování hodnoty nemovitostí s ohledem nejen na standard vnitřního vybavení, ale také na konstrukční systém a zejména lokalitu. Z tohoto pohledu se jeví lokalita jako určující parametr hodnoty nemovitosti. Lokalitu není však možné chápat pouze jako místo na kterém nemovitost stojí, ale také v kontextu zástavby v okolí a v kontextu přítomné či dostupné infrastruktury. Lokalita je totiž to jedinečné a jediné u nemovitosti, co nelze změnit dodatečně tj. pouze penězi. Konstrukční systém nemovitosti a standard vnitřního vybavení při rekonstrukci změnit lze, rozhoduje pouze výše finančního rozpočtu. Závěrem lze tedy říci, že investovat do nemovitosti v současné době je nejen výhodné, ale v souvislosti s poklesem akciových trhů, i vhodné s ohledem na dlouhodobou stabilitu takovéto investice. Kvalitní nemovitost v kvalitní lokalitě přinese investorovi přiměřený profit.

Je výhodné v dnešní době pořizovat na hypotéku nemovitost jako investici?

Určitě ano, ale za splnění několika předpokladů. Prvním předpokladem je reálné očekávání od takovéto investice. Hodnota nemovitosti poroste s ohledem na lokalitu řádově o jednotky % v meziročním srovnání, nikoli v řádech desítek %, tak jak tomu bylo do roku 2008. Spekulativní očekávání, že dnes koupím nemovitost za cenu x a po třech letech prodám za cenu x + 30% naplněna opravdu nebudou. Stejně tak nebudou naplněna očekávání typu „perpetum mobile“ – koupím na 100% hypotéku bytovou jednotku, výhodně ji pronajmu a z nájmu zaplatím splátku hypotéky a ještě mi cca 5 000 Kč měsíčně zbude k přilepšení.

Volné zdroje rodin, které mohou líně polehávat na účtu či v matraci určitě vyzývají k investování. Investice do nemovitosti je stejný rozhodovací proces o mnoha proměnných a mnoha informacích jako jakékoliv jiné investiční rozhodnutí. V takovémto případě se obzvlášť v dnešní době bez poradenství kvalitního realitního makléře neobejdeme. Z toho vyplývá, že dalším předpokladem je maximum informací o nemovitosti, která má být předmětem investice.

Rozumně hospodařící domácnost se i při dostatečném množství volných zdrojů nevydá zcela do nulového zůstatku a ponechá si alespoň 20 – 30 % disponibilní částky jako rezervu pro případ nutnosti. Zbývající volné zdroje lze použít jako část kupní ceny v rozsahu 20 – 50 %, zbývající část kupní ceny bude financováno z hypotéky. Účast vlastních zdrojů při pořízení nemovitosti na hypotéku za účelem investice je důležitá pro banku v podstatě z motivačního hlediska. Klient se o nemovitost a závazek lépe stará a je motivován vlastní finanční účastí. Posledním předpokladem jsou tedy volné zdroje, které v určitém poměru dokážou společně s hypotékou zainventovat hodnotnější nemovitost. Kvalitní nemovitost ani dnes neztrácí na hodnotě, rozhodně ji lze dobře pronajmout a do budoucna prostřednictvím hypotéky (pasivní forma spoření) bude dnes pořízený nemovitý majetek stabilní investiční jistotou rodin.

Jan Kruntorád
předseda představenstva GEPARD FINANCE a.s.
člen představenstva Asociace hypotečních makléřů

Je výhodné v současnosti investovat do nemovitostí?

Sdílejte článek