• Kdy může být tento úvěr poskytnut

    V době, kdy máme uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, nám stavební spořitelna již ode dne jejího uzavření umožní půjčit si zde úvěr, tzv. překlenovací.

Výše překlenovacího úvěru je vždy rovna cílové částce a to bez ohledu, zda jsme na stavební spoření vložili nějaké prostředky či nikoliv.

 

Celá cílová částka je úročena úrokem překlenovacího úvěru, který stavební spořitelna pro tuto fázi a typ překlenovacího úvěru nabízí.

Platby, které do stavební spořitelny posíláte ve fázi překlenovacího úvěru, se skládají:

  • z tzv. dospořování = minimální vklady na účet stavebního spoření v závislosti na výši cílové částky a zvoleného tarifu, které jsou úročeny dle tarifu, může k nim být nárokována státní finanční podpora
     
  • ze splátky úroků překlenovacího úvěru na úvěrový účet, které jsou po dobu trvání fáze překlenovacího úvěru inkasovány z celé cílové částky.

Nedochází ve fázi překlenovacího úvěru k umoření dluhu.

V této fázi klient čeká na přidělení cílové částky = splnění podmínek pro fázi přiděleného úvěru, kdy dojde ke splacení části úvěrového účtu naspořenou částkou ze Smlouvy o stavebním spoření a teprve začnete úvěr umořovat anuitními splátkami.