Kolik stojí předčasné splacení hypotéky

S rostoucím počtem uzavřených hypoték roste i počet jejich majitelů, kteří z nějakého důvodu potřebují hypotéku předčasně splatit. Přiblížíme vám, s čím vším takoví klienti musí počítat.

Při uzavírání hypotečního úvěru si každý klient volí délku splácení hypotéky (například 20, 25 let) a také délku fixace úrokové sazby (zpravidla rok, tři roky či pět let). Po dobu fixace úrokové sazby se splátka klienta nemění, protože je výše úrokové sazby po celé období pevně daná. Během tohoto „fixačního období" klient nemůže nikterak s hypotékou „hýbat": nemůže měnit parametry hypotéky, nemůže hypotéku předčasně splatit, smí v podstatě „jen" pravidelně splácet. Jakékoliv změny v nastavení hypotéky lze bezplatně učinit až po skončení daného fixačního období. Výjimkou jsou takové druhy hypoték, které umožňují tzv. mimořádné splátky. Klient tedy může během fixačního období vkládat na svůj hypoteční účet mimo-řádné splátky, případně hypotéku splatit celou.

 

Sankce nejsou levné
 

Předčasné splacení hypotéky, případně jen její částečné umoření, je pro banku poměrně nákladné. Banky si totiž na poskytnutí hypotéky také musí vypůjčit - buď na mezibankovním trhu, anebo vydáním tzv. hypotečních zástavních listů. Tím se banka zavazuje svým věřitelům vyplatit určitý úrok. Rozhodne-li se tedy klient, že chce hypotéku předčasně splatit, musí počítat se sankcemi. Jen díky těmto sankcím může banka vydělat na náklady, které s poskytnutím hypotéky pro tohoto klienta měla.

A jak se taková sankce vypočítává? To se napříč hypotečními domy výrazně liší. Nejlogičtější se zdá sankce v podobě ušlých úroků až do konce fixačního období. Přibližně o tuto částku totiž banka předčasným splacením hypoték přijde. Tento způsob však využívají banky jen ojediněle.

Častěji banky vyžadují určité procento (nejčastěji 5%) z výše mimořádné splátky, a to za každý zbývající rok (včetně započatého) do konce fixace. Takže chce-li klient, kterému zbývají ještě 3 a půl roku do konce fixace, umořit zbylých 500 tis. Kč, musí počítat se sankcí ve výši 100 tis. Kč (25tis.Kč krát 4 roky). Takový výpočet je nejen nejčastější, ale také nejdražší.

Existují ale banky, které sankci počítají procentem z výše předčasně splacené částky (např. 10%), což bývá levnější.

Navzdory daným pravidlům bank lze však klientům doporučit se s bankou na výši sankce individuálně dohodnout.

 

Sankcím lze předejít
 

Protože výše sankcí může udělat velkou díru do rodinného rozpočtu, lze žadatelům o hypotéku vřele doporučit, aby před podpisem úvěrové smlouvy řádně zvážili délku fixace úrokové sazby a taky aby se zamysleli nad volbou konkrétního produktu.

Dnes již totiž existují hypotéky, které umožňují kdykoliv hypotéku bez sankce umořit (zcela či částečně), byť za cenu mírného navýšení úrokové sazby. Takové produkty volí nejen investoři, kteří počítají s brzkým prodejem nemovitosti, ale také například mladé rozrůstající se rodiny, které ví, že mohou záhy potřebovat více prostoru.

 

Poraďte se s odborníkem
 

Volba hypotečního produktu a jeho parametrů není snadným úkolem. S ohledem na nepřeberné množství možností a také na neustále se měnící podmínky bank lze konzultaci s hypotečním odborníkem jen doporučit. Případná špatná volba hypotéky a jejích nastavení může klienta ve finále přijít velice draho. Neváhejte se proto obrátit na specialisty Gepard Finance, jejich služby jsou pro klienty zcela bezplatné.

 

 


 

 

Další články z vydání Gepard Bulletin BŘEZEN 2011
 

 

Kolik stojí předčasné splacení hypotéky

Sdílejte článek