Konec neférových spotřebitelských úvěrů?

Dne 7. prosince 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila vládní návrh zákona, jímž se mění platný zákon o spotřebitelském úvěru. Mohlo by tak odzvonit nekalým praktikám různých subjektů, které zneužívají neinformovanosti klientů a na jejich úkor se neférovým způsobem obohacují.

Konec neférových spotřebitelských úvěrů?

 

Gepard - aktuality z finančních trhůNovela se nedotkne klasických hypoték, může ale ovlivnit zejména způsob ručení u tzv. amerických hypoték (do výše 1.880.000 Kč), kde bude akcentována přiměřenost zástavy. Ke zpracování návrhu novelizace zákona vedla mj. nutnost transpozice směrnice 2011/90/EU, která se úpravou předpokladů pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) snaží sjednotit vypovídací hodnotu a srovnatelnost této sazby. Ministr financí Miroslav Kalousek, jehož ministerstvo návrh novely připravilo, uvedl, že cílem změny je „zamezit neférovým praktikám“ a zajistit „posílení ochrany spotřebitelů i principu odpovědného úvěrování“. Novelizace by měla začít platit po schválení Senátem a podpisu prezidentem.

Nové povinnosti poskytovatelů úvěru

Poskytovatel úvěru bude povinen s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele ho splácet, a pouze v takovém případě bude moci spotřebitelský úvěr poskytnout. Informace v úvěrové smlouvě musí být uváděny jasným, výstižným a zřetelným způsobem. V souvislosti s poskytováním spotřebitelských úvěrů bude zcela zakázáno používání směnek, které duplikovaly nejen ručení, ale v praxi často i dluh samotný, jakož i předražených telefonních linek určených pro poskytování či zprostředkování úvěrů. Důležitým novým právem spotřebitele bude také možnost bezsankčně od zprostředkovatelské smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit. Česká národní banka a Česká obchodní inspekce jakožto dozorové orgány budou moci za porušení zákona udělovat pokuty až do výše 20 mil. Kč.

Konec ručení nemovitostmi?

Přínos výše uvedených opatření pro spotřebitele je evidentní. U některých dalších opatření již efekt tak jednoznačný není. Zákaz zajištění půjček majetkem výrazně převyšujícím hodnotu úvěru sice pravděpodobně povede k poklesu ručení např. nemovitostmi, nicméně alternativou ručení budou tedy závazky třetích osob či movitý majetek, a v praxi tak může docházet i k tomu, že spotřebitelé budou raději volit nevýhodnější půjčky, kde ručení není vyžadováno.

Novela není všemocná, klienti musí být i nadále obezřetní

Je zřejmé, že novelizace se snaží omezit škody způsobené lidskou hloupostí a neinformovaností. Nová úprava by také měla znemožnit činnost podvodným firmám, kterým nejde o samotné poskytování úvěrů, ale pouze o nekalé vylákávání peněz ze spotřebitelů v rámci předúvěrového procesu. Novela však na druhou stranu nesáhla ke stanovení úrokových stropů, jako je tomu v některých členských státech EU. Spotřebitelé by tedy v žádném případě neměli získat pocit, že je legislativa před vším ochrání: jedinou skutečnou obranou i nadále zůstává informovanost, finanční gramotnost a zodpovědný přístup.

Sdílejte článek