Kratší lhůta pro stavební povolení? Stavební zákon míří k poslancům

Vláda schválila na konci srpna návrh nového stavebního zákona. Ministerstvo si dává za cíl, aby díky novému zákonu měli občané možnost získat povolení k realizaci stavby do 1 roku od podání „bezvadné“ žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby. Na jaké změny se konkrétně můžeme těšit a jakým způsobem by mělo dojít ke zrychlení a zjednodušení výstavby v Česku?

Prodej domu

Nedostatečná výstavba přispívá k růstu cen nemovitostí

I přesto, že výstavba byla v loňském roce v Česku nejrychlejší za posledních deset let, nových bytů je stále málo. Získat stavební povolení je u nás obtížné také dle dat Světové banky. Celkově jsme se umístili s průměrnou délkou stavebního řízení 246 dnů na 157. místě ze 190 zemí. Nedostatečná výstavba je jedním z hlavních důvodů růstu cen nemovitostí. Změnit by to měl nový stavební zákon.

Zrychlení povolovacích procesů

Jednou z ambicí nového stavebního zákona je zrychlit stavební řízení tak, aby stavebník znal výsledek řízení do roka. A to včetně odvolání a přezkumu. U záměrů, kde je třeba posouzení vlivu na životní prostředí, by mělo jít o 375 dnů. Stavební zákon zavádí v rámci zrychlení povolování hned několik nových principů a opatření:

  • fixní lhůty k rozhodnutí,

  • fikce souhlasu k vyjádření dotčeného orgánu,

  • opatření proti nečinnosti stavebního úřadu.

Aktuálně v zákoně řada takových lhůt chybí, případně nejsou ze strany úřadů nijak dodržovány, díky čemuž se povolování staveb značně prodlužuje.

Konec maratonu s razítky

Stavebníkům by měla odpadnout povinnost obíhat mnohdy i více než 40 úřadů s žádostmi o razítka. Většina tzv. dotčených orgánů by měla být integrována do stavebního úřadu, který vydá na základě podané žádosti jedno povolení, které nebude v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy. U orgánů, které integrovány nebudou, by pak měla platit fikce souhlasu. Nový stavební zákon by měl přinést také pouze jedno řízení místo stávajícího územního a stavebního řízení, ve kterých se často řeší stejné námitky. Vydávat se tak bude jen jedno povolení.

Zrychlené řízení pro stavitele rodinných domků

Zákon zavádí i zrychlené řízení pro případy, kdy nebudou žádné rozpory, stavebník podá kompletní žádost a doloží souhlasy všech účastníků řízení. Pokud bude vše v pořádku, vydá stavební úřad povolení jako první úkon stavebního úřadu v řízení ve lhůtě 30 dnů. Využívat by toho mohli především stavitelé rodinných domků. Rozšířit by se měl také rozsah drobných staveb, které nemusí procházet povolováním vůbec.

Digitalizace stavebního řízení

Již v průběhu příštího roku zavede ministerstvo pro místní rozvoj novou elektronickou službu, která by měl stavebníkům částečně zjednodušit život. Investoři budou moci využívat tzv. hromadnou podatelnu, díky čemuž jim odpadne povinnost jednotlivě oslovovat desítky správců sítí. Nově bude stačit, když vyplní formulář na stránkách ministerstva a elektronický systém sám určí tzv. povinné subjekty a zajistí rozeslání žádostí o vyjádření a stanoviska jednotlivým správcům. Půjde o první krok k plánované digitalizaci stavebního řízení, které bude probíhat souběžně s uváděním nového stavebního zákona do praxe. Digitalizace bude dokončena do poloviny roku 2023, kdy nabude stavební zákon účinnost v plném rozsahu.

Kdy začne zákon platit?

O podobě zákona bude na podzim jednat Poslanecká sněmovna ČR. V průběhu projednávání se může zákon stále ještě upravit, případně může dojít i ke „komplexnímu pozměňovacímu návrhu“, což by znamenalo, že finální podoba zákona bude zcela jiná, než s jakou se nyní počítá. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje, že zákon bude platit od jara příštího roku. Účinnost by měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Financování hypotékou

Zvažujete koupi vlastní nemovitosti? Pokud chcete mít jistotu, že financování proběhne hladce a v pořádku, obraťte se na odborníky, kteří vám s vyřízením hypotečního úvěru pomohou. Sjednejte si schůzku s naším hypotečním makléřem a dozvíte se vše potřebné.

 

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Kratší fixace na vzestupu. Co to znamená pro vaši hypotéku?

V posledních měsících dochází na hypotečním trhu k zajímavému trendu: banky stále častěji preferují kratší fixace úrokových sazeb. Pětileté fixace, dříve běžné, pomalu ustupují a místo nich nastupují tříleté, a dokonce i roční fixace. Pojďme se...

Nová éra hypoték: Konec osobního poradenství, nebo digitální revoluce?

Jsme svědky tiché revoluce ve světě financí a hypoték. V jejím zdánlivém čele stojí Moneta Money Bank, která se rozhodla ukončit spolupráci se zprostředkovateli hypoték a zaměřit se na přímou distribuci a rozvoj online služeb. Tento krok,...

Hypotéka pro mladé: Jak vybrat a financovat své první bydlení?

Pořízení vlastního bydlení je velkým životním milníkem a pro mnohé zároveň jednou z největších životních investic vůbec. Bez ohledu na to, zda financujete koupi nemovitosti z vlastních úspor, či hypotékou, je nutné rozklíčovat spoustu otázek. Možná se...