Má dnes smysl investiční životní pojištění? Příklad uvnitř článku!

Investiční životní pojištění – nafouknutá zlatá bublina nebo možnost, jak zhodnotit investice, snížit daně a zajistit své nejbližší v případě nepřízně osudu?

Má dnes smysl investiční životní pojištění? Příklad uvnitř článku!

Tuto otázku si zajisté položí každý, kdo o tomto specifickém produktu uvažuje. Co si pod samotným pojmem „investiční životní pojištění“ vlastně představit? Komu je určeno a má vlastně smysl jej uzavírat? Odpovědi na tyto otázky a modelový příklad zhodnocení investice naleznete na následujících řádcích.

Investiční životní pojištění aneb co je to?

Klasické životní pojištění zná z vlastní zkušenosti zajisté spousta z nás. Nejčastěji je uzavíráno pro případ zajištění rodiny nebo partnera tehdy, dojde-li k tragické události. Ovšem investiční životní pojištění – jak už samotný název napovídá – v sobě zahrnuje ještě o něco víc. Jak přívlastek „investiční“ napovídá, jedná se o druh pojištění, který v sobě kombinuje určité druhy životního pojištění a pravidelné investice do podílových fondů, přičemž hlavním specifikem je skutečnost, že riziko z této investice plynoucí je vždy na straně klienta.

Jsem podnikatel – co to pro mě znamená?

Patříte-li mezi individuální podnikatele nebo osoby samostatně výdělečné činné, může pro vás uzavření investičního životního pojištění představovat zajímavou výhodu při odpočtu daní. Daňová podpora ve své podstatě spočívá v odečítání pojistného do jisté výše z daňového základu. Investiční pojištění tedy díky své flexibilitě představuje zajímavý investiční nástroj, kterého by bylo škoda nevyužít. Důvody pro daňové zvýhodnění tohoto druhu pojištění jsou prosté a spočívají v podpoře nestátního pilíře důchodového systému.

Nejsem podnikatel ani živnostník

Výhod investičního životního pojištění můžete využívat i v případě, že nepodnikáte. V tomto případě je vhodné uvažovat o pravidelné investici ve výši minimálně 1 000 Kč měsíčně. Investiční životní pojištění si nejčastěji sjednávají lidé, kteří chtějí pojistit své nejbližší v případě neočekávané tragické události, chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat své investice nebo se orientují v investičních strategiích, a mohou tak průběžně ovlivňovat spořící složku pojištění, analyzovat riziko a s ním související zhodnocení investovaných prostředků.

Jak a kdy můžu daňové výhody využít?

Správná otázka. Jako první je však v rámci této problematiky vhodné zmínit, že daňová výhoda se vztahuje pouze na investiční životní pojištění pro případ dožití nebo smrti.  Daňové výhody však můžete využít i tehdy, máte-li uzavřené jiné daňově zvýhodněné životní pojištění. Zaplacené pojistné v daném období se může průběžně sčítat, ale ze základu daně je ve finále možno odečíst pouze 12 000 korun ročně.  Pro odpočet je následně rozhodující výše zaplaceného pojistného, nikoli částka uvedená ve smlouvě. Abyste daňové zvýhodnění získali, je nutno uvést tuto skutečnost v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně u zaměstnavatele a doložit ji potvrzením pojišťovny a příslušnou pojistnou smlouvou.

Existují nějaké nevýhody tohoto typu pojištění?

Stejně jako u kteréhokoli jiného druhu finanční investice, i zde existují jistá rizika, která budete muset náležitě zhodnotit, případně podstoupit. Pokud se příliš neorientujete v jednotlivých investičních strategiích, je vhodné poradit se s finančním expertem a neinvestovat do jednotlivých podílových fondů bezhlavě. Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, riziko u této investice je totiž vždy na straně klienta. Další nevýhodou je skutečnost, že pojišťovny často negarantují a ani nejsou schopny garantovat výši celkového zhodnocení nebo výši pojistné částky při dožití.

Modelový příklad zhodnocení investice

Vezměme si jako příklad 32letého muže, který se rozhodl pro uzavření investičního životního pojištění u jedné ze společností, jež se na tyto investiční produkty zaměřuje. Měsíčně chce investovat 1 200 Kč. Pojištění plánuje sjednat na 35 let (minimální doporučená doba činí dle finančních expertů 10 a více let). Celková částka vyplacená v případě úmrtí bude činit buďto maximální limit ujednaný ve smlouvě nebo aktuální hodnotu podílových jednotek. Zde se vždy vyplácí vyšší z obou částek. Pokud by celkové zhodnocení investic činilo 5,9 %, bude po uplynutí pojistné lhůty činit celková hodnota investice 986 973 Kč. Tato částka je však vždy závislá na výnosnosti jednotlivých investičních fondů a vhodně zvolené investiční strategii.

Chcete se dozvědět více informací?

Investiční životní pojištění může zajímavě zhodnotit také vaše finanční prostředky. Chcete-li se o této problematice dozvědět více, kontaktujte naše pojišťovací specialisty na kterémkoli obchodním místě v ČR.

Sdílejte článek