Mimořádná splátka hypotéky

Téměř každý, kdo vážně zvažuje financovat investici do nemovitosti hypotékou, si položí jako jeden z dotazů, otázku "Povolí mi banka mou hypotéku dříve splatit, nebo alespoň umořit nějakou její část?".

Správná volba hypotéky a správné nastavení splátkového kalendáře tohoto úvěru by neměla ovlivňovat pouze potřeba klienta v daný okamžik, tedy v době kdy hypotéku vyhledává. Vzhledem k tomu, že se u hypoték jedná o závazek na velmi dlouhou dobu, zpravidla minimálně na 15 - 20 let, ale výjimkou nejsou ani hypotéky na dobu 30 let, musíme zvažovat také v tomto horizontu, tedy zejména o tom, zda bude či nebude nějaká reálná možnost mimořádné splátky. I tyto skutečnosti by měli být brány v úvahu při volně nejvhodnější hypotéky.
 

Co banky nabízejí?
 

Splátka při změně úrokové sazby

Každá banka Vám umožní, aby jste při tzv. změně úrokové sazby vložili do banky libovolnou část úvěru, třeba i splatili celý zbývající dluh. Ke změně úrokové sazby dochází u hypotéky zcela pravidelně a to v závislosti na tom, jak dlouhou tzv. fixaci úrokové sazby jste si v počátku zvolili a údaj o délce prvního období fixace je zakotven v podmínkách úvěrové smlouvy. Tedy klient s roční fixací úrokové sazby má tuto možnost vždy jedenkrát za rok, klient s nejčastější, pětiletou fixací, má tuto možnost vždy jedenkrát za pět let.
Podle podmínek bank máte shodně jednu povinnost, a to písemně vyrozumět banku o mimořádné splátce a k určenému datu mít na svém účtu určeném pro splácení hypotéky uvedenou sumu.

Banky Vám většinou také umožní přizpůsobit splátkový kalendář této situaci. Volby se nabízejí dvě. Buď zachováte shodnou výši měsíční splátky a adekvátně tomu Vám bude zkrácena celková délka splatnosti úvěru, nebo si opačně snížíte splátky, tak aby jste zbývající část hypotéky doplatil v původně sjednaném termínu.

 

Splátka hypotéky v době platnosti úrokové sazby - umožněná bankou

Dnes již na našem trhu některé banky nabízejí i tuto možnost. Tedy máte možnost i v jiném termínu než je změna úrokové sazby vložit do banky buď libovolnou část dlužné jistiny hypotéky, nebo takovou, kterou umožňují podmínky té konkrétní banky.

Taková nabídka je samozřejmě něčím na víc, co v převážné většině bank není možné získat a tak právě z tohoto důvodu je třeba takové splátky vzít v úvahu a pokud je chcete vkládat, vybírat podle toho i Vaši hypoteční banku. Zejména u hypoték, kde je zvolena delší doba fixace, což díky současnému růstu sazeb je běžnější, hraje možnost mimořádných splátek mimo změnu úrokové sazby svou roli.

U tohoto typu splátek si banka většinou účtuje nějaký administrativní poplatek, který se pohybuje od 1.000 Kč za provedenou splátku až do 1% z výše provedené splátky. Jak je vidět i v tomto ohledu jsou mezi bankami rozdíly.

 

Splátka hypotéky v době platnosti úrokové sazby - neumožněná bankou

Výraz "neumožněná bankou" je možná ne zcela přesný. Každá banka od Vás pochopitelně mimořádnou splátku hypotéky přijme, ale pokud to nebude splátka, kterou je možno přijmout, tak jak je uvedeno v předchozím odstavci, je nutno počítat s tím, že Vám bude bankou účtována sankce. Zde se nejedná o žádné malé poplatky a sankce jsou počítány z výše mimořádné splátky a vliv na jejich výši má délka doby, která Vám zbývá k nejbližší změně úrokové sazby. Čím dále jste od změny úrokové sazby, tím je sankce vyšší a v prvním roce splácení se může vyšplhat až na 30% z výše mimořádné splátky. V posledním roce před změnou úrokové sazby je sankce kolem 5% z výše mimořádné splátky jistiny.

Závěrem můžu doporučit dobře naplánovat hypotéku a to skutečně s ohledem na vše co stojí na začátku jejího vyřizování, ale co vás bude čekat i v průběhu celého splácení. Vaše hypotéka končí až jejím splacením a vše co za dobu jejího splácení plánujete, vezměte v úvahu. Diference mezi jednotlivými bankami jsou značné a tak je na místě, obrátit se na specializované makléře.

Mimořádná splátka hypotéky

Sdílejte článek