Mimořádná splátka úvěru ze stavebního spoření

Podstatným rozdílem mezi hypotékou a úvěrem od stavební spořitelny od stavební spořitelny je mimo jiné i velká volnost při možnosti mimořádných splátek u úvěru ze stavebního spoření.

Splátky v období řádného úvěru

Každá stavební spořitelna Vám ve fázi řádného úvěru ze stavebního spoření umožní kdykoliv ložit mimořádnou splátku. V případě takových splátek se Vám umořuje jistina úvěru a dále splácíte pouze nesplacený zbytek. Dochází tedy pak k rychlejšímu splacení úvěru než bylo původně sjednáno. V případě, že vložíte větší část nesplaceného úvěru (např. 20%), máte u některých stavebních spořitelen možnost zažádat o změnu splátkového kalendáře a ponížit si měsíční splátky.

Za mimořádné splátky není stavební spořitelnou účtován žádný poplatek ani žádná sankce. Ve většině případů není nutno ani vklad mimořádné splátky nikterak nahlašovat. O co více je posláno do stavební spořitelny nad řádně stanovenou splátku, slouží na umoření dlužné jistiny. Je však vhodné vždy si tuto informaci ověřit, aby nebyly Vaše mimořádné splátky považovány jako předplacení splátek.

Splátky v období překlenovacího nebo tzv. mimořádného úvěru

V této fázi úvěru se mohou podmínky jednotlivých stavebních spořitelen lišit. U některých stavebních spořitelen je možné splacení překlenovacího úvěru pouze za zcela výjimečných situací a za souhlasu představenstva stavební spořitelny. Překlenovací úvěr může trvat i více jak 5 let, u úvěru, kde není na počátku vkládán vklad vlastních prostředků i osm až deset let. Pak i zde je nutné věnovat pozornost podmínkám jednotlivých stavebních spořitelen, aby zvolená stavební spořitelna umožnila úvěr splácet tak, jak Vám opravdu vyhovuje.

Diference mezi jednotlivými stavebními spořitelnami nejsou tak veliké jako u hypotečních bank, ale i u tohoto typu úvěru je vhodné poradit se se specializovanými makléři.

Mimořádná splátka úvěru ze stavebního spoření

Mimořádná splátka úvěru ze stavebního spoření

Sdílejte článek