• Motto

    Naše poslání je poskytovat službu, která vám díky pečlivému výběru a zajištění nejvýhodnější hypotéky ušetří peníze, čas a nervy.

Vážení klienti, vážení obchodní partneři,

žijeme v překotné době plné změn. Žijeme v době, kdy jedinou konstantou našeho konání jsou změny. Žijeme v době, kde jsou změny v závislosti na čase a informacích určujícím prvkem našeho růstu, profitu a spokojenosti. Čas nemůžeme koupit. Čas nemůžeme uspořit. Čas nemůžeme zastavit. Času je málo.

Nám lidem ale nejde pouze o čas - čas měrnou jednotku, čas konstantu, my všichni chceme být spokojeni v čase, ve kterém žijeme. K základním předpokladům naší lidské spokojenosti patří bezesporu domov, útočiště, klidný ostrov v moři každodenních problémů a starostí, střecha nad hlavou.


Nelehkým úkolem naší společnosti GEPARD FINANCE a.s. je stát se střechou nad hlavou Vám všem, kteří chcete budovat, zkrášlovat, přetvářet svůj domov nebo z jiného důvodu investovat do nemovitosti. Našim cílem je stát se útočištěm, prostředníkem a rádcem pro Vás, jenž podstupujete z důvodu okamžitého nedostatku informací zpravidla nevyvážená jednání s odborníky v bankách nebo realitních kancelářích. Chceme se stát svým upřímným počínáním Vašim průvodcem a klidným ostrovem v moři informací týkajících se zejména vhodného užití finančních produktů ke splnění Vašich snů.

Dlouhodobou profesionální péčí o naše zákazníky, chceme vytvářet spokojenou rodinu, která díky naší spolupráci umí hospodařit s časem, informacemi a financemi.

Jménem svým a jménem celého týmu naší společnosti se těším na vzájemnou spolupráci.

podpis
Ing. Jan Kruntorád
předseda dozorčí rady