Na co všechno lze hypotéku použít

NOVÝ ZÁKON O DLUHOPISECH

S naším vstupem do EU nabylo platnosti velké množství zákonů, mezi nimi i novela zákona č. 190/2004 o dluhopisech. Tento zákon je podstatným předpisem pro poskytování hypotečních úvěrů a fungování hypotečních bank. Zákon přinesl určité uvolnění v přísných podmínkách a mnoho bank na něj již zareagovalo, ostatní budou jistě následovat.

Na co všechno lze hypotéku použít

Nové ustanovení tohoto zákona:

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.
 

Co tato změna přináší ?

V minulosti byla tato část zákona omezující a ukládala hypoteční bance nejen čím má být hypoteční úvěr zajištěn, ale i na co má být použit. Z toho vyplývala u bank mnohá omezení a získat hypotéku na něco jiného než nemovitost k bydlení bylo u některých bank nemožné, u jiných složité.

Podmínka na co má být hypotéka použita ze zákone zcela zmizelo a tak na co bude možné po této novele hypotéku získat?

Prakticky na cokoliv. Předmětem úvěru nemusí být jen pořízení nemovitosti, ale prakticky jakákoliv Vaše finanční potřeba. Hypotéka se začíná chovat jako bezúčelový úvěr a tedy není sledováno použití prostředků.

Jak to funguje v praxi ?

Každá banka má možnost si sama definovat podmínky na co bude možné její hypotéku použít. I přes to, že zákon umožňuje její zcela neomezené použití, ne každá banka ji bude v tak širokém měřítku poskytovat.

První vlaštovky jsou již na trhu v podobě bezúčelovýh úvěrů, mnohdy nazvaných jako tzv. "americká hypotéka".

Ve většině případů se opravdu jedná o libovolnou možnost použít poskytnutou hypotéku. Takový úvěr má mnohdy omezení ve výši půjčky (nelze si půjčit tak jako u účelové hypotéky neomezenou část) a i tzv. zadlužitelná hodnota nemovitosti (do kolika procent z tržní hodnoty nemovitosti lze půjčku poskytnout) je nižší, většinou se maximální hranice pohybuje mezi 60 - 70%.

Výhody oproti běžným bezúčelovým úvěrům:

  • nižší úrokové sazby
  • není vyžadován ručitel
     

Nevýhody oproti běžným bezúčelovým úvěrům:

  • vždy zajištěno nemovitostí
  • mimořádné splátky v průběhu splatnosti mohou být s velkou sankcí

 

Tak jako každý produkt má i tento druh hypoték své výhody a nevýhody a je vždy na zvážení situace každého jednotlivého klienta, která varianta je na řešení jeho situace vhodná. S tímto Vám mohou pomoci specializovaní makléři.

 

Nové ustanovení tohoto zákona:

Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.
 

Co tato změna přináší?

Dle novely zákona je možné, aby se úvěr použil a zajistil nemovitostí nacházející se nejen na území naši republiky, ale kdekoliv na území lenského státu Evropské unie. Nabízí tak našim občanům s tuzemskou bankou investovat do nemovitostí mimo území naší republiky.

Jak to v praxi funguje?

Na tuto změnu banky zatím moc nezareagovali. Lze již nalézt výjimky, kde banka nabízí možnost pořízení nemovitosti mimo území ČR, ale u nemovitosti, kterou budete dávat do zástavy trvá, aby se nacházela na území naši republiky. Možná časem můžeme čekat uvolnění podmínek bank i v tomto bodě.

  

Sdílejte článek