• Naspořená částka pro získání přiděleného úvěru ze stavebního spoření

    Tato částka je dána tzv. tarifem stavebního spoření, který si na začátku zvolíte, tedy v okamžiku, kdy uzavíráte Smlouvu o stavebním spoření.

Naspořená částka pro získání přiděleného úvěru ze stavebního spoření

Potřebná naspořená částka pro získání řádného úvěru je vyjádřena procentem z cílové částky (tedy z částky na kterou je uzavřena Vaše Smlouva o stavebním spoření).

Její výše se běžně pohybuje v rozmezí 35-50% z cílové částky sjednané na smlouvě o stavebním spoření.

Vklady na účet stavebního spoření je možno provádět jak pravidelnými měsíčními vklady, tak i mimořádnými nebo jednorázovými vklady.

Do naspořené částky se zahrnují: