• Některé pojmy

    Zde naleznete vysvětlení některých pojmů, se kterými se v souvislosti se stavebním spořením můžete setkat.

Účastník stavebního spoření

Občan České republiky, občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky...

Smlouva o stavebním spoření

Musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření. Rozdíl mezi nimi může činit nejvýše 3 procentní body...

Výpověď smlouvy o stavebním spoření

Účastník stavebního spoření může smlouvu kdykoliv vypovědět, žádost o vypovězení smlouvy se podává písemně, výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi...

Nezajištěná částka

U překlenovacího úvěru rovná se cílová částka mínus zůstatek na účtu stavebního spoření. U úvěru ze stavebního spoření rovná se výše poskytnutého úvěru...

Cílová částka

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na cílovou částku, která vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka. Cílovou částku si účastník stanoví sám podle svých cílů a možností...

Podmínky pro přidělení cílové částky

Pro přidělení cílové částky musí účastník splnit následující podmínky...

Hodnotící číslo

Každá stavební spořitelna ve svých Všeobecných obchodních podmínkách definuje, jakého hodnotícího kritéria je potřeba dosáhnout, aby podle jejich pravidel byla splněna podmínka pro získání řádného úvěru. Jedná se o číslo, které zhodnocuje každou konkrétní smlouvu o stavebním spoření...

Uspořená částka

Součet vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, snížený o úhrady účtované stavební spořitelnou...

Použití uspořené částky

Spoření se liší podle doby trvání smlouvy o stavebním spoření, klíčový význam má hranice 5 let (u smluv uzavřených po 31.12.2003 hranice 6 let), uspořená částka při ukončení doby spoření do 5-ti (6-ti) let musí být použita pouze na bytové potřeby...

Bytové potřeby

Bytové potřeby definované Zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Bytová potřeba se vždy musí nacházet na území ČR. Bytovými potřebami účastníka, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí...

 


Gepard - nejvýhodnější hypotéka

Potřebujete poradit ohledně stavebního spoření?
 

Kontaktujte naše finanční specialisty, kteří vám vše ZDARMA a srozumitelně vysvětlí a pomohou, kdykoli to jen bude možné.

 

Stavební spoření - některé pojmy