• Výpověď smlouvy o stavebním spoření

    Účastník stavebního spoření může smlouvu kdykoliv (písemně) vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Výpovědní lhůta

Účastník stavebního spoření může smlouvu kdykoliv (písemně) vypovědět. Žádost o vypovězení smlouvy se podává písemně. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Žádost o vypovězení smlouvy se podává písemně.

Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce, počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 

Výpověď smlouvy do 6-ti let od uzavření smlouvy

  • znamená pro účastníka vždy ztrátu všech dosud připsaných záloh státní podpory, úroky z těchto záloh na účtu stavebního spoření zůstanou
     
  • za vypovězení smlouvy je klientovi účtována úhrada podle platného Sazebníku úhrad 

V případě výpovědi smlouvy po uplynutí 6-ti let od uzavření smlouvy

  • má účastník nárok na vyplacení uspořené částky (vklady, úroky, úroky ze státní podpory)
     
  • má nárok na státní podporu za skutečnou dobu spoření

Výpovědi smluv nezletilých klientů

  • podléhají zvýšené kontrole, vždy je nutný souhlas obou zákonných zástupců dítěte. Stavební spořitelny si mohou vyžádat pro zpracování výpovědi nezletilého dítěte souhlas opatrovnického soudu, pokud není doložen souhlas obou rodičů dítěte s výpovědí smlouvy stavebního spoření dítěte.