Nové podmínky pro získání hypotéky. Kolik žadatelů by v loňském roce neprošlo?

V říjnu letošního roku začnou platit nová doporučení České národní banky (ČNB) týkající se příjmu žadatele o hypoteční úvěr. Výše dluhu by nově neměla překročit devítinásobek ročního čistého příjmu žadatele (ukazatel DTI) a na splátku dluhu by mělo být vynakládáno maximálně 45 % čistého měsíčního příjmu (ukazatel DSTI). Jak by tato opatření zahýbala trhem, pokud bychom je aplikovali na ty, kteří si o hypotéku zažádali v loňském roce? A z čeho tyto propočty reálně vycházejí? Je skutečně důvod k obavám?

Nové podmínky pro získání hypotéky. Kolik žadatelů by v loňském roce neprošlo?

Proč nová opatření?

Dle statistiky Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) z roku 2017 má Česká republika velmi nízký podíl špatných úvěrů na bydlení (1,4 %, evropský průměr činí 5,3 %). I přesto zavádí ČNB od října letošního roku další opatření, která povedou k omezení možnosti získat hypoteční úvěr pro některé žadatele. Vedou ji k tomu obavy z přehřátí trhu s nemovitostmi. Na bydlení mají Češi celkově půjčeno již více než bilion korun. A i když v posledních měsících lehce klesá počet žadatelů o úvěr, ceny nemovitostí dál rostou.

Opatření v upravené podobě

ČNB zmiňuje ve svých doporučeních monitoring DTI/DSTI již v roce 2015. V doporučení vydaném v roce 2017 uvedla, že by banky měly postupovat obzvláště obezřetně při DTI vyšším než 8 a DSTI vyšším než 40 % (dále zjednodušeně 8/40). Na základě tohoto doporučení začaly některé banky s těmito parametry pracovat. Nyní v červnu 2018 doporučení rozšířila. Potvrdila své dřívější doporučení ohledně obezřetnosti při překročení parametrů 8/40. Navíc doplnila doporučení, aby DTI nepřesáhlo hodnotu 9 a DSTI nepřesáhlo 45 % (dále zjednodušeně 9/45).

Čtěte také: Vliv omezení poměrových ukazatelů příjmů a zadlužení na dostupnost hypoték se přeceňuje

Kolik žadatelů by neprošlo?

Česká bankovní asociace vypracovala společně s bankami, jejichž podíl na trhu s hypotékami činí asi 80 %, dopadovou analýzu a aplikovala nová opatření ČNB na veřejně dostupná čísla o poskytnutých úvěrech v roce 2017. Z analýzy vyplynulo, že za nových podmínek by bylo v loňském roce bankami odmítnuto asi 20 % žadatelů o hypoteční úvěr, tj. asi 22 000 z celkových 110 000 žadatelů. Pokud by stejných 20 % bylo použito i u zajištěných úvěrů od stavebních spořitelen, bylo by odmítnuto dalších asi 5 000 žadatelů.

Z čeho výpočty vycházejí?

Dané výpočty mají srovnat současnou maximálně dostupnou hypotéku s podmínkami stanovenými v doporučení. Bohužel takovýto výpočet je ve finále značně zavádějící, protože se uvádí  maximální objemy, které za daných podmínek dosažitelné nejsou.

Splatnost hypotéky

Používá se splatnost 25 let. Přitom u člověka s průměrným příjmem při splatnosti hypotéky 30 let a při aktuálních úrokových sazbách, dojde k dosažení limitů 9/45 prakticky v jednu chvíli. Pokud ale začneme zkracovat splatnost, zůstává parametr DTI stále stejný, ale parametr DSTI se začne zhoršovat a omezí maximum založené na vyhodnocení 9/45. Pokud se to v jednom odstavci použije jako argument spolu s tvrzením, že to nejhůře dopadne na mladé rodiny, je to záměrně zavádějící – především mladá rodina se nebude omezovat zkrácenou splatností.

Žadatel je jednotlivec

Používá se příklad založený na jednotlivci. Nebo na bezdětném páru. Ale velká část trhu jsou páry s jedním či dvěma dětmi. Takové rodiny mají v nákladech započteny náklady na domácnost odvozené od počtu osob v domácnosti a na tyto náklady narazí dříve, než na 9/45.

Jaká je skutečnost?

Je proto na místě dodat, že tato čísla neznamenají přímé snížení počtu obchodů, ke kterým by skutečně došlo. Tento hypotetický výpočet navíc nezohledňuje fakt, že budou existovat hraniční případy, kde bude banka ve spolupráci s klientem hledat řešení uspokojivé pro obě strany. Navíc v pěti procentech specifických případů bude bankám umožněno daná pravidla porušit. Analýza toto změkčení do zveřejněných dopadů nezahrnula. Stejně tak si po zpřísnění pravidel mnoho žadatelů může např. přivést spolužadatele, který příjem vylepší.

Doporučení ČNB budou banky zcela jistě respektovat. U běžných obchodů tak zřejmě nastanou situace, kdy budeme narážet na výše uvedené limity. Ale nic to nezmění na jejich chuti hypotéky poskytovat. A nic to nezmění na zájmu klientů financovat své vlastní bydlení. Tyto zúčastněné strany budou logicky hledat postupy, jak se s danými podmínkami co nejlépe vypořádat. Zdrojem názorů na situaci na trhu by tak měla zůstat co nejlépe provedená analýza, selský rozum a zkušenost.

Jsme tu pro vás

Pokud také uvažujete o financování hypotečním úvěrem, není nic snazšího než se obrátit na odborníky, kteří vám poskytnou všechny potřebné informace. Sjednejte si schůzku s hypotečním makléřem a splňte si sen o vlastním bydlení.

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Na kolik vás vyjde hypotéka v roce 2023?

Budete si pořizovat vlastní bydlení a zvažujete, na kolik vás vlastně splácení hypotečního úvěru aktuálně vyjde? Pojďme se podívat na to, kolik je nutné mít našetřeno, pokud si chcete vzít hypotéku, jak vysoké jsou nyní úrokové sazby, jak si...

Mimořádné splacení hypotéky se prodraží

„Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen ji opakovat.“ Dost možná se česká vláda inspirovala právě tímto citátem, když rozhodla, že je nejvyšší čas umožnit bankám, aby si za předčasné splacení hypotéky před termínem fixace účtovaly vyšší poplatek....

Rok 2023: Co nás čeká na trhu hypoték?

Zájem o nové hypotéky v roce 2022 prudce klesl. Důvodem byly hlavně vysoké úroky a rostoucí ceny nemovitostí. Se sny o vlastním bydlení se tak v loňském roce musela na čas rozloučit velká část lidí. Jak to bude v roce 2023? Budou úrokové sazby z hypoték...