Nový stavební zákon: Co zásadního se změní?

Nový stavební zákon byl definitivně schválen a podepsán prezidentem republiky Milošem Zemanem. Jeho hlavním cílem je především zrychlení stavebního řízení a zajištění dodržování stanovených lhůt. I přesto, že má zákon mnoho odpůrců, s účinností od poloviny roku 2023 se můžeme připravit na mnoho nového. Přinášíme vám velký přehled těch nejzásadnějších změn, které nový stavební zákon přináší.

rozhodnutí

1. Zjednodušení stavebního řízení

Jedním z hlavních důvodů pro přijetí nového stavebního zákona byla komplikovanost a roztříštěnost současné legislativy, což má za následek neúměrnou délku řízení o povolování staveb. Namísto současného územního a stavebního řízení (a dalších zvláštních postupů) bude zavedeno jedno společné řízení o povolení stavby.

Konec obrovskému množství razítek

Se společným řízením o povolení stavby souvisí také integrace některých dosud samostatných povolení a stanovisek do rozhodnutí o povolení stavby. Žadatel tak nebude muset obíhat desítky úřadů a prosit o razítka (závazná stanoviska, vyjádření apod.) ještě před tím, než vůbec mohl vyrazit na stavební úřad. Většina tzv. dotčených orgánů bude integrována do stavebního úřadu.

2. Rychlejší povolovací procesy

Zásadní novinkou by měly být závazné lhůty. Stavební povolení má úřad vydat u jednoduchých staveb do 30 dnů, u ostatních staveb do 60 dnů. Pokud bude prováděno posouzení vlivu záměru na životní prostředí, bude základní lhůta až 120 dnů. Tyto lhůty se budou moci prodloužit o dalších 30 dnů, pokud bude případ obzvlášť složitý, případně o 60 dnů v řízení, ve kterém bude velký počet účastníků.

Konec úředního ping-pongu

Důležitý je také princip apelace, který konečně zastaví ping-pong mezi stavebními úřady, kdy nadřízený orgán někdy i opakovaně vrací věc k první instanci bez toho, aby ve věci rozhodl. Urychlení nově přinese i to, že v případě nedodržení lhůty podřízeného stavebního úřadu rozhodne ve věci sám nadřízený stavební úřad.

3. Jednotná soustava stavebních úřadů

Zákon zavádí jednotnou soustavu státních stavebních úřadů, v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Dále bude zřízen Specializovaný a odvolací stavební úřad. Na nejnižší úrovni budou fungovat krajské úřady se svými územními pracovišti. O povolování staveb budou rozhodovat právě krajské úřady v první instanci, odvolání bude možné ke Specializovanému a odvolacímu stavebnímu úřadu. Další výhodou může být také jednotný a předvídatelný výklad stavebních předpisů.

Zastupitelnost úředníků a problém systémové podjatosti

Dnes jsou stavební úřady pod obcemi a zhruba 16 % z nich je jednohlavých, tzn. že zde pracuje jeden úředník. Pokud má dovolenou či onemocní, úřad nefunguje. Cílem převodu agendy pod stát je právě profesionalizace, zastupitelnost úředníků a dodržování lhůt.

Kromě profesionalizace a zastupitelnosti má přinést postátnění stavební správy také odstranění tzv. systémové podjatosti. Znamená to, že stavební úředník obecního úřadu nemůže být při rozhodování ve stavebních procesech zcela nestranný, když rozhoduje o věcech týkajících se zájmu obce.

4. Elektronizace stavebních procesů

Od července 2023 bude možné podat žádost o stavební povolení také elektronicky. Základním komunikačním prostředkem se stane tzv. Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Využít půjde všechny možnosti identifikace v rámci Národní identitní autority, tedy i bankovní identitu. Místo papírové žádosti s velkým množstvím příloh, potvrzení a razítek nově zájemce podá žádost elektronickou, kterou do systému nahraje včetně projektové dokumentace. V portálu půjde nahlížet do evidencí, sledovat průběh řízení i podávat žádosti pomocí interaktivních formulářů.

5. Přísnější podmínky pro dodatečné povolení černých staveb

Mnoho staveb se v Česku staví tzv. „na černo“. Většina z nich je dodatečně povolena, protože demolice musí většinou financovat obce, které následně po stavebníkovi náklady vymáhají.
Zákon zpřísňuje podmínky pro dodatečné povolené tzv. „černých staveb”. Takovou stavbu bude možné, kromě splnění všech dalších zákonných podmínek, dodatečně povolit jen za podmínky, že stavebník jednal v dobré víře, tedy že zákon neporušil vědomě. Náklady za bourání černých staveb nově převezme stát.

Vyřizujete hypotéku? Obraťte se na Gepard Finance

Pokud řešíte financování nemovitosti a potřebujete hypotéku, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s hypotečním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Hypotéka pro mladé: Jak vybrat a financovat své první bydlení?

Pořízení vlastního bydlení je velkým životním milníkem a pro mnohé zároveň jednou z největších životních investic vůbec. Bez ohledu na to, zda financujete koupi nemovitosti z vlastních úspor, či hypotékou, je nutné rozklíčovat spoustu otázek. Možná se...

Na kolik vás vyjde hypotéka v roce 2023?

Budete si pořizovat vlastní bydlení a zvažujete, na kolik vás vlastně splácení hypotečního úvěru aktuálně vyjde? Pojďme se podívat na to, kolik je nutné mít našetřeno, pokud si chcete vzít hypotéku, jak vysoké jsou nyní úrokové sazby, jak si...

Mimořádné splacení hypotéky se prodraží

„Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen ji opakovat.“ Dost možná se česká vláda inspirovala právě tímto citátem, když rozhodla, že je nejvyšší čas umožnit bankám, aby si za předčasné splacení hypotéky před termínem fixace účtovaly vyšší poplatek....