Odpočty úroků z hypoték se sníží

Plánované snížení limitu odpočtu úroků z hypoték, o kterém informovala vláda, se průměrných výší hypoték pravděpodobně nedotkne. Tedy za předpokladu, že vláda sníží limit na 80 tis. Kč. Takový limit totiž postačí na odpočtení úroků průměrné výše hypotéky.

Do hledáčku vlády se dostaly daňové úlevy a mnohé z nich se budou rušit či podstatně snižovat. O odpočtu úroků na hypoteční úvěry se intenzivně hovoří již několik měsíců a poslední vládní návrh zní: limit do 80 tis. Kč ročně. Po návrzích, mezi nimiž bylo i celkové zrušení odpočtu úroků z hypoték, jde o vcelku přijatelné řešení.

 

Co ovlivňuje výši zaplacených úroků

Výši celkově zaplacených úroků ovlivňuje výše úvěru, výše úrokové sazby a délka splácení. Čím vyšší hypotéka a úroková sazba, tím více zaplatíme na úrocích. Rovněž delší splatnost nám zvýší celkově zaplacené úroky. Nejvíce se na úrocích zaplatí během prvního roku, kdy je jistina (vypůjčená částka) nejvyšší. S klesající jistinou pak výše ročních zaplacených úroků pochopitelně klesá.

Kolik zaplatíme na úrocích během prvního roku splácení u hypotéky ve výši 1 mil. Kč při různých splatnostech a výších úrokové sazby, ukazuje následující tabulka.

tabulka 1

 

 

Jaká je optimální výše hypotečního úvěru
 

Nabízí se tedy otázka, kolik si lze vypůjčit, abychom limit 80 tis. Kč během prvního roku splácení nepřekročili. Vezmeme-li v úvahu průměrné úrokové sazby a nejžádanější splatnosti, dojdeme k částkám mezi cca 1,6 mil. Kč a 2 mil. Kč, jak ukazuje následující tabulka.

tabulka 2

 

Vzhledem k tomu, že průměrná výše hypotéky v ČR je cca 1,67 mil. Kč, zdá se, že vládou navrhovaný limit pro odpočet úroků z daní ve výši 80 tis. Kč ročně bude většině klientům postačovat.

 

 

Odborníci s návrhem souhlasí
 

Kompromisní návrh byl hypotečními odborníky přijat pozitivně. „Nepřímá podpora státu v oblasti hypoték formou odpočtu úroků z hypotéky je jednoznačně významná, a to jak z hlediska faktického, tak z hlediska signálu státu, že si váží samostatných občanů, kteří nespoléhají, až se o ně stát postará, a řeší sami svoji základní potřebu, potřebu bydlení," říká Ing. Jan Kruntorád, generální ředitel Gepard Finance.

I podle něj je kompromisní řešení přijatelné: „Poslední návrh pana ministra financí zachovat odpočet úroků ve výši 80 tis. Kč plnohodnotně pokrývá průměrnou výši hypotéky, což je velice významná skutečnost pro širokou střední třídu obyvatelstva." Zároveň dodává, že není podstatné, že se nejedná o maximální úroveň podpory, ale že je mnohem důležitější zachování této rozpočtové položky v systému daní.

„V době úsporných opatření, kdy se šetří na všech položkách státního rozpočtu, je zcela v pořádku, že daňové úlevy týkající se úroků z hypoték doznaly určitého přehodnocení," dodává Jan Kruntorád.

 

 

 

 

 


 

 

Další články z vydání Gepard Bulletin ČERVENEC 2011

 

 

 

 

  • Odpočty úroků z hypoték se sníží

 

 

 

 

Odpočty úroků z hypoték se sníží

Odpočty úroků z hypoték se sníží, průměrný Čech to ale nepocítí

Sdílejte článek