• Orgány společnosti

    Makléřská společnost Gepard Finance završila svůj rekordní rok 2015 volbou nového složení představenstva. Naplňuje tak své dlouhodobé plány zapojit vrcholový management do řízení společnosti v Čechách a na Slovensku.

Představenstvo GEPARD FINANCE a.s.
 

foto Adolf Červinka

Adolf Červinka

předseda
představenstva

foto Jiří Pathy

Jiří Pathy

místopředseda
představenstva

foto David Eim

David Eim

člen
představenstva

 

 

 

 Dozorčí rada GEPARD FINANCE a.s.

foto Jan Kruntorád

Ing. Jan Kruntorád

předseda dozorčí rady

foto Martin Dvořáček

Martin Dvořáček

člen dozorčí rady

foto Jaroslav Kapusta

Jaroslav Kapusta

člen dozorčí rady