• Podmínky pro přidělení cílové částky

    Pro přidělení cílové částky musí účastník splnit následující podmínky

Podmínky přidělení cílové částky

  • od uzavření smlouvy do dne přidělení cílové částky uplynulo nejméně 24 měsíců
     
  • zůstatek na účtu stavebního spoření činí k rozhodnému dni nejméně příslušnou částku, stanovenou ve VOP stavební spořitelny (v procentech z cílové částky)
     
  • smlouva dosáhla k rozhodnému dni alespoň toho hodnotícího čísla, které je stanovenou VOP stavební spořitelny