• Pojištění domácnosti

  V rámci Pojištění domácnosti máte zajištěnu ochranu zařízení domácnosti - nábytku, koberců, elektroniky, sportovních potřeb, nádobí, květin apod. Zahrnuje také ochranu cenných předmětů, jako jsou šperky či obrazy, ale také jízdních kol, elektroniky atd., a to do stanovených limitů. Kromě výjimečných případů na prohlídce pojišťované domácnosti pojišťovna netrvá.

Pojištění domácnosti

Předmět pojištění: 

 • movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka...) nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení...).
 • jde o věci ve vlastnictví členů domácnosti i o věci cizí, které členové domácnosti oprávněně užívají (např. věci v leasingovém nájmu).
 • příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)

Pojistná rizika: 

 • požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu
 • vodou z vodovodního zařízení
 • krádeží vloupáním
 • loupeží
 • loupežným přepadením
 • vichřicí nebo krupobitím
 • povodní nebo záplavou
 • náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin
 • tíhou sněhu
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • nárazem vozidla nebo jeho nákladu
 • zemětřesením
 • mrazem na topném systému a vodovodním zařízení
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí
 • vandalismem
 • rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly
 • kouřem
 • únikem vody z akvária o obsahu min. 50 litrů
 • přepětím
 • atmosférickými srážkami
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem

Související produkty: