Pojištění hypotečního úvěru

Pojištění neschopnosti splácet hypoteční úvěr může být velmi užitečné v obtížných životních situacích. Má však samozřejmě svá pro i proti. Krytými pojistnými riziky jsou nejčastěji smrt, trvalé následky úrazu nebo invalidity, pracovní neschopnost či ztráta zaměstnání.

 

Ke zvýšenému zájmu o pojištění úvěru v posledních letech přispívá také finanční krize a zvyšující se nejistota na trhu práce, jakož i ekonomický útlum obecně.

Vzhledem k možným velmi závažným důsledkům neschopnosti splácet hypoteční úvěr je rozhodně na místě uvažovat o kvalitním pojištění úvěru. Tuto možnost je potřeba zvažovat nejlépe ještě před uzavřením samotné úvěrové smlouvy, neboť ne všechny banky toto pojištění nabízejí a podmínky těchto produktů, které jsou obvykle pevně vázány na konkrétní hypoteční produkt, se značně liší. Většina bank za uzavření pojistky nabízí snížení úrokové sazby o 0,1 až 0,5 %. V případě vzniku pojistné události obvykle zaniká (trvale či dočasně dle typu pojistné události) povinnost platit pojistné.

Cena pojištění

Cena pojištění se odvíjí nejen od výše měsíční splátky, podstatnou roli hrají např. i doba trvání pojistky či věk pojištěného. Pojištění ztráty zaměstnání je součástí až těch dražších pojistných produktů. Pojistné každopádně vždy tvoří nezanedbatelnou část celkových nákladů na hypoteční úvěr – obvykle jde o 3 – 8 % měsíční splátky. Je proto potřeba vždy pečlivě zvažovat efektivitu takto vynaložených prostředků a podrobně prostudovat podmínky konkrétních pojistných produktů, které obvykle zahrnují velké množství různých výluk a specifických omezení: nejčastějšími omezeními jsou zejména minimální délka trvání pracovní neschopnosti či nezaměstnanosti. Naprostá většina pojišťoven nabízí také hrazení měsíčních splátek po dobu maximálně jednoho roku, v některých případech však i pouze po dobu šesti měsíců. Nutno je také počítat s tím, že nárok na výplatu pojistného nevzniká okamžitě, ale až s určitým časovým odstupem od vzniku pojistné události (obvykle se jedná přibližně o dva měsíce) a často je také podmíněn minimální dobou trvání pojištění.

Další alternativy pojištění

Při zvažování uzavření pojistky hypotečního úvěru je potřeba vzít v potaz i další alternativy na trhu pojistných produktů, kterými jsou např. životní pojištění, pojištění veškerých pravidelných výdajů apod. Kromě objektivních skutečností hraje při rozhodování o volbě tohoto produktu roli samozřejmě také individuální přístup k riziku.

Sdílejte článek