• Pojištění úvěru

    Jaké jsou parametry pojištění úvěru?

Pojištění úvěru

Sjednaná pojistná částka je v případě smrti pojištěného použita na úhradu nesplaceného úvěru. Je-li pojistná částka pro případ smrti vyšší než nesplacený úvěr, vyplatí pojišťovna oprávněné osobě rozdíl mezi sjednanou pojistnou částkou a nesplaceným úvěrem.

Výše pojistného se stanovuje každoročně podle věku pojištěného v daném roce pojištění a na výši aktuální pojistné částky, která je rovna výši nesplaceného úvěru.

Předmět pojištění

  • smrt => výplata sjednané pojistné částky
  • plná invalidita => zproštění od placení pojistného

Související produkty: