• Pojištění život, zdraví

  Život přináší někdy radost a štěstí, jindy zase situace, bez kterých bychom se klidně obešli. Mnoha neštěstím lze předejít rozumným a opatrným chováním, ale jsou události, nad kterými nemáme žádnou moc. Životní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho blízké finanční jistotu.

Pojištění život, zdraví

Předmět pojištění: 

 • smrt => výplata sjednané pojistné částky
 • vážná onemocnění  => výplata sjednané pojistné částky
 • pracovní neschopnost => výplata sjednané pojistné částky za jeden den krát počet dnů pracovní neschopnosti
 • pobyt v nemocnici => výplata sjednané pojistné částky za každý den pobytu pojištěného na lůžkovém oddělení nemocnice
 • plnou invaliditu s výplatou důchodu => výplata sjednaného ročního invalidního důchodu
 • plnou invaliditu způsobenou úrazem s výplatou důchodu => výplata sjednaného ročního invalidního důchodu
 • smrt následkem úrazu => výplata sjednané pojistné částky
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním => procentuální výplata z pojistné částky podle druhu a závažnosti úrazu
 • tělesné poškození způsobené úrazem => procentuální výplata z pojistné částky podle druhu a závažnosti úrazu
 • pracovní neschopnost v důsledku úrazu => výplata sjednané pojistné částky za každý den pracovní neschopnosti
 • pobyt v nemocnici v důsledku úrazu => výplata sjednané pojistné částky za každý den pobytu pojištěného na lůžkovém oddělení nemocnice

Související produkty: