• Pojistně kapitálový program

    Kapitálové životní pojištění

Pojistně kapitálový program

  • Kapitálové životní pojištění je produkt, který představuje kombinaci pojištění a výhodného zúročení vložených prostředků. Pojištění se sjednává pro případ dožití se sjednaného konce pojištění nebo pro případ smrti z jakýchkoliv příčin. Pojistitel zaručuje pravidelný růst zhodnocovaných prostředků.
  • V případě smrti z jakýchkoliv příčin v době trvání pojištění nebo v případě dožití se pojištěného sjednaného konce pojištění je vyplacena sjednaná pojistná částka zvýšená o podíly na výnosech.

Související produkty: