Poplatky u hypotečních úvěrů - kde je možné ušetřit

Se získáním hypotéky je spojeno několik poplatků. My si dnes probereme jednotlivé nutné poplatky a dále i možnosti, jak lze na těchto poplatcích uspořit.

Ocenění

Každý klient, který má zájem o hypotéku požádat, v prvé fázi zaplatí poplatek za ocenění. Tomu se bohužel nelze vyhnout. Všechny banky na našem trhu shodně jako podmínku poskytnutí hypotéky (ať již účelové či tzv. Americké) vyžadují předložení tržního ocenění nemovitosti. Každá banka také má své předpisy jak má být takové ocenění zpracováno a zároveň seznam osob, od nichž zpracování posudku akceptuje.Vzhledem k tomu, že je ocenění jedním ze základních podkladů pro získání hypotéky, je nutno tyto prostředky vynaložit předem, před tím než je hypotéka definitivně schválena. Naši makléři dokáží velmi spolehlivě eliminovat případná rizika zamítnutí hypotéky a nedoporučí vypracování odhadu, pokud si nebudou jisti, e získání hypotéky je reálné.

U hypoték schválených do konce ledna 2005 lze u naši společnosti získat prostředky vynaložené na úhradu ocenění zpět a to v případě, kdy je bankou hypotéka schválena. Tato výhoda se týká některých typů hypoték a její název je Ocenění zdarma.

Jediná banka na našem trhu nabízí zpracování hypotéky vlastními odhadci ve vlastní režii, bohužel je však výrazně vyšší poplatek za schválení v úvěru. Výhodou u této banky je fakt, že pokud hypotéku nezískáte, neplatíte ani poplatek za ocenění.
 

Poplatek za schválení

Dalším poplatkem, který klienta čeká, je poplatek za samotné schválení úvěru. Jeho název se u jednotlivých bank liší, ale je shodně všemi bankami vyžadován a je splatný až po schválení úvěru. Některé banky si od klientů vybírají zálohy na tento poplatek při odevzdání žádosti o hypotéku. V rámci našich služeb je garantováno, že nejsou takové zálohy vybírány, klient platí pouze poplatek vyčíslený bankou a pouze v případě, kdy je úvěr schválen. V praxi je poplatek splatný následně po podpisu úvěrové smlouvy. Tento poplatek tvoří největší položku v poplatcích spojených se získáním hypotéky. Ostatní poplatky jsou převážně drobnějšího charakteru.

V období 1.11.2004 - 31.12.2004 je vyhlášena akce, týkající se některých druhů hypoték, na základě které je základní poplatek za schválení úvěru poskytován se slevou 50%.
 

Čerpání úvěru

I s tímto úkonem jsou spojené mnohdy nějaké poplatky. Lze je rozdělit do dvou kategorií:

  • poplatek za nadstandardní služby - pod tímto poplatkem se skrývá možnost čerpat tzv. na návrh na vklad zástavní smlouvy. Podmínkou čerpání hypotéky je vždy zřízení zástavního práva k nemovitosti, která slouží jako objekt zajištění. Vzhledem k tomu, že mít zástavní právo zapsané je u některých katastrálních úřadů záležitost na mnoho měsíců, nabízejí všechny banky možnost, čerpat pouze po podání návrhu na vklad zástavního práva. Banka nemá tedy úvěr ještě plně zajištěn, to se stane teprve až zápisem zástavní smlouvy. Za tento úkon si téměř všechny banky účtují poplatek.Tento jednorázový poplatek s pohybuje v řádu 1.000 - 3.000 Kč.
  • poplatek za čerpání úvěru - u převážné většiny bank je také klientovi účtován poplatek za čerpání úvěru. Čerpáním je myšlen převod prostředků z hypotečního úvěru na účet, kam prostředky měly být uhrazeny. U většiny bank není účtován poplatek spojený s prvním čerpáním. Pokud klient tedy vyčerpá hypotéku jednorázově (koupě, apod.) není takovým poplatkem většinou zatížen. U postupného čerpání (výstavby, rekonstrukce apod.) je takový poplatek většinou bank účtován. Tento poplatek se pohybuje v řádu 300 - 500 Kč za každé čerpání.

 

Správa úvěru

Po podpisu úvěrové smlouvy, u některých bank po zahájení erpání úvěru, je účtován poplatek za správu. Jeho výše je ovlivněna nejen volbou banky, ale také skutečností, zad je úvěr se státní finanční podporou. Až na výjimky mají banky poplatky vyšší pokud klient čerpá státní finanční podporu. Je to z důvodu vyšší náročnosti na administrativu takového úvěru, klientovi je pravidelně po uhrazení splátky na jeho účet pro splácení hypotéky podpora připisována. Jedná se o měsíční poplatek, který s pohybuje řádově v rozmezí 100 - 250 Kč.
 

Ostatní poplatky

Klient si samozřejmě může navolit do hypotéky některé nadstandardní parametry, pokud je banka nabízí, a s nimi mohou být spojeny další poplatky. Nejběžnějším nadstandardním poplatek je možnost tzv. mimořádných i dílčích splátek. Taková služba klientovi umožňuje mimo změnu úrokové sazby vkládat do banky dohodnuté či povolené prostředky, kterými je úvěr mimořádně umořován.

 

Hypotéka bez poplatku

U některých bank lze získat hypotéku, která je zcela osvobozena od všech uvedených poplatků (výjimkou je poplatek za ocenění nemovitosti). Taková hypotéka je však zatížena vyšší úrokovou sazbou a to adekvátně tomu, jaké poplatky by s tou konkrétní hypotékou byli spojeny. Tedy banka své prostředky na poplatky od klienta dostane zaplaceno, ale formou navýšení měsíčních splátek. Výhoda takové hypotéky spočívá v tom, že klient na začátku není zatížen vyššími náklady spojenými se získání úvěru a vzhledem k tomu, že jsou poplatky promítnuty do úrokové sazby, lze si je odepsat ze zaplacených daní. Pokud klient splní dle zákona o daních z příjmů požadavky, vytváří mu veškeré úroky související s hypotékou odečitatelnou položku, která snižuje jeho daňové zatížení.

Poplatky u hypotečních úvěrů - kde je možné ušetřit

Sdílejte článek