• Použití uspořené částky

  Jak lze použít uspořenou částku na stavebním spoření?

Použití uspořené částky

 • liší se podle doby trvání smlouvy o stavebním spoření
   
 • klíčový význam má hranice 6 let (u smluv uzavřených do 31.12.2003 hranice 5 let)
   
 • uspořená částka při ukončení doby spoření do 5-ti (6-ti) let musí být použita pouze na bytové potřeby
   
 • uspořená částka po 5-ti (6-ti) letech spoření může být použita libovolně podle potřeby účastníka
   
 • překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření musí být vždy použit na bytové potřeby.