• Přidělení cílové částky

    Jaké jsou podmínky přidělení cílové částky?

Pro přidělení cílové částky musí účastník splnit následující podmínky

  • od uzavření smlouvy do dne přidělení cílové částky uplynulo nejméně 24 měsíců.
     
  • zůstatek na účtu stavebního spoření činí k rozhodnému dni nejméně příslušnou částku, stanovenou ve VOP stavební spořitelny (v procentech z cílové částky), zpravidla 35% nebo 40% ze sjednané cílové částky.
     
  • smlouva dosáhla k rozhodnému dni alespoň takové výše hodnotícího čísla, která je stanovená VOP stavební spořitelny.