• Přidělený úvěr ze stavebního spoření

    Každá smlouva o stavebním spoření, kterou uzavíráte, Vám dopředu umožňuje za konkrétních podmínek definovaných smlouvou získat přidelený úvěr ze stavebního spoření. Na tento úvěr je právní nárok.

Podmínky, které jsou zde dopředu definované, jsou zejména

  • výše prostředků, které musím naspořit pro přidělení řádného úvěru
  • úroková sazba, kterou budu mít půjčené prostředky úročené
     

Kdy může být nejdříve úvěr ze stavebního spoření poskytnut?

Podle Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření nemůže být úvěr ze stavebního spoření poskytnut dříve než po 24 měsíců trvání Smlouvy o stavebním spoření a dále v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami(dále jen „VOP“) Vaší stavební spořitelny. Všeobecně lze tedy říci, že přidělený úvěr můžete získat...

Výhody přiděleného úvěru ze stavebního spoření

Tato fáze úvěru ze stavebního spoření má rozhodně větší množství výhod a je dobré ji využít.

Nevýhody přiděleného úvěru ze stavebního spoření

Možnost půjčky pouze v nabídnuté výši, většinou nižší částky – tak jak je na začátku uzavřena Smlouva o stavebním spoření, je Vaši volbou dané, jaké množství prostředků z cílové částky naspoříte a ve zbývající části cílové částky Vám je nabídnut úvěr ze stavebního spoření...

Naspořená částka pro získání přiděleného úvěru ze stavebního spoření

Tato částka je dána tzv. tarifem stavebního spoření, který si na začátku zvolíte, tedy v okamžiku, kdy uzavíráte Smlouvu o stavebním spoření...

Hodnotící kritérium stavební spořitelny

Každá stavební spořitelna ve svých Všeobecných obchodních podmínkách definuje, jakého hodnotícího kritéria je potřeba dosáhnout, aby podle jejich pravidel byla splněna podmínka pro získání řádného úvěru...

Účelové použití prostředků

Spoření liší se podle doby trvání smlouvy o stavebním spoření, klíčový význam má hranice 5 let (u smluv uzavřených po 31.12.2003 hranice 6 let)...

Co je Bytová potřeba definovaná Zákonem o stavebním spoření a státní podpoře

Bytová potřeba se vždy musí nacházet na území ČR. Bytovými potřebami účastníka, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí...

Nezajištěná částka

U překlenovacího úvěru rovná se cílová částka mínus zůstatek na účtu stavebního spoření...

Cílová částka

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na cílovou částku, která vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka. Cílovou částku si účastník stanoví sám podle svých cílů a možností...

Podmínky pro přidělení cílové částky

Pro přidělení cílové částky musí účastník splnit následující podmínky...

Uspořená částka

Součet vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, snížený o úhrady účtované stavební spořitelnou, daň z připsaných úroků z vkladů, daň z připsaných úroků ze státní podpory...

Výhodná půjčka od státu

V současné době jsou platná tři nařízení vlády, na jejichž základě lze získat podporu hypoték (určitou dotaci úroku, nebo nízko úročenou půjčku), nebo dle zákona o daních z příjmu odpočtu zaplacených úroků od základu daně...

 


Gepard - Řádný úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření

Chcete se dozvědět více o řádném úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření?

Kontaktujte naše finanční specialisty a informujte se o možnostech nejvýhodnějšího stavebního spoření, úvěrech ze stavebního spoření a jak tento úvěr získat a čerpat.

 

Řádný úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření