Příspěvek za vůz bez povinného ručení je zpět: co to pro vás znamená?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla není pro řidiče žádnou neznámou. Povinné ručení se vztahuje na každý automobil, které se na pozemních komunikacích nejen pohybuje, ale také stojí, jak je rok dlouhý. Ne každý majitel vozu je ale ochoten pojištění hradit – pokud způsobí nehodu, náklady na uhrazení škod, léčebných výloh a bolestného jdou z tzv. garančního fondu. Přispívají do něj ale ti, kteří si pojištění odpovědnosti platí. To se má nyní po dvou letech změnit.

Přichází změna ohledně povinného ručení.

Zřizovatelem garančního fondu je Česká kancelář pojistitelů (ČKP), jeho přispěvateli jsou pak pojišťovny, které povinné ručení nabízejí. Způsobí-li nepojištěný majitel automobilu nehodu, ČKP za něj náklady na škody uhradí. Příslušnou částku pak kancelář vymáhá – úspěšně se jí to podaří ale jen ve třetině případů.

Poslední dva roky proto sílily hlasy volající po znovuzavedení povinnosti nepojištěných majitelů automobilů do garančního fondu přispívat. Tak tomu bylo již v letech 2009 až 2015 – vlastník vozu bez povinného ručení musel (na základě váhy vozidla a objemu jeho motoru) denně přispět částkou mezi 20 a 300 Kč.

Slušní řidiči – rukojmí garančního fondu?

Zdaleka ne každý ale tyto výlohy hradil. ČKP proto přistoupila k vymáhání pohledávek, kvůli nevyjasněným vlastnickým právům a převodu databáze Registru automobilů ovšem omylem odeslala výzvu k uhrazení i lidem, kteří automobil nikdy neměli.

V důsledku toho byla povinnost příspěvků pro nepojištěné majitele vozů zrušena. Automaticky přešla na pojišťovací domy, které na vzniklou situaci zareagovaly navýšením ceny povinného ručení. V praxi to znamenalo, že chování nezodpovědných řidičů nesli na svých bedrech ti, kteří ručení vždy poctivě platili.

S novým rokem přijde změna

  1. 9. 2017 prezident republiky podepsal Předpis 293/2017 Sb., který majitelům vozidel bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ukládá povinnost do garančního fondu opět přispívat.

Novela vstupuje v platnost první den roku 2018, zároveň řeší i charakter samotného povinného ručení. To se má do budoucna vztahovat na všechny provozuschopné automobily v registru vozidel. Výjimkou jsou situace, kdy je vůz odcizený, prodaný do jiného státu nebo je zaniklý (tedy trvale vyřazený z registru silničních vozidel).

Neměla by se tak už opakovat situace, kdy bude ČKP příspěvek do fondu vymáhat od lidí, kteří jej platit nemusí. Zároveň se má snížit maximální výše vymáhané škody – nově na 300 000 Kč.

Bez povinného ručení ani ránu

Kupujete vůz a nevíte, kdy je třeba povinné ručení sjednat? Nebo dokonce už majitelem automobilu jste, ale ke sjednání pojištění odpovědnosti za jeho provoz jste se dosud nedostali?

Zařiďte si povinné ručení dříve, než bude pozdě. Domluvte si schůzku s našimi finančními specialisty a ušetřete tisíce korun, které jinak budete muset každý měsíc platit!

Sdílejte článek

Podobné články z blogu

Češi se neumí správně pojistit. A riskují tím svůj domov

Odcizení automobilu, vloupání do domu nebo jeho vyplavení, úraz v zimním období – věcí, ve kterých jsme do jisté míry odevzdáni náhodě a její vrtkavosti, je mnoho. Neplatí to ale pro pojištění. Pojistné krytí je zárukou kompenzace v okamžicích, kdy...

Povinné ručení bude zdražovat. Dotknou se vyšší ceny i vás?

K 1. červenci 2017 jezdilo po českých silnicích 7 732 577 vozidel s povinným ručením. Jeho průměrná roční výše činila loni přibližně 2 800 Kč – navzdory tomu ani celkový součet pojistek nedokázal pokrýt náklady, které pojišťovny v rámci pojistného plnění...

Vícenásobné pojištění a pojistné plnění: na jaké odškodnění máte nárok?

Využívání souběžného pojištění není v Česku ani ve světě nic výjimečného. Portfolia pojišťoven nabízí celou paletu výhodných akcí, ze kterých si pojistníci „vyzobávají“ to nejlepší. Po jednom produktu sáhnou kvůli bezplatné asistenční službě v...