Proč kupovat vlastní byt (19.09. 2006)

 

Lidové novinyOČIMA ODBORNÍKA

Většinou kupujeme byt do osobního vlastnictví, abychom uspokojili vlastní potřebu bydlení. Stále častěji se ale setkáváme s tím, že již při pořizování bytu má nový majitel na mysli celou koupi jako investici.

Důvodem může být i plánovaná pomoc rodičů svým potomkům, kterým v budoucnu vlastní bydlení může zjednodušit začátek jejich samostatného života. Mnoho klientů tedy kupuje byt, ve kterém sami nebydlí, po určitou dobu jej například pronajímají a ve správný čas jej poskytnou svým dětem.

I v tomto případě je třeba mít na mysli, že rozhodující by neměla být jen snaha pomoci dětem, ale měli bychom si promyslet a spočítat, zda investujeme správně a nebudeme na koupi finančně tratit.

Aby výnos pokryl náklady Najdeme-li byt, o kterém jsme přesvědčeni, že nám vyhovuje, rozhodujeme se do takové nemovitosti investovat. Investice bude výhodnější, když v čase poroste i cena bytu. Obecně lze říci, že hodnota bude stoupat u nemovitostí, které jsou v dobrém technickém stavu a v dobrých polohách.

Chceme-li byt po dočasnou dobu pronajímat, měli bychom se samozřejmě snažit zajistit, aby nám měsíční výnosy z pronájmu pokryly měsíční náklady vlastnictví bytu - inkaso a měsíční splátky hypotéky. Ideální je, když jsou výnosy z pronájmu vyšší než měsíční náklady.

Samotná koupě už může proběhnout několika způsoby. Když kupující použije na nákup uspořené prostředky, může se domnívat, že vlastní prostředky ho takříkajíc nic nestojí, protože neplatí za vypůjčení úroky bance.

Je ale třeba počítat i s možnou ztrátou, například tehdy, když se nepodaří zajistit plánované příjmy - třeba dlouhodobě neseženete vhodné nájemce. Pak lze problém řešit rychlým prodejem nemovitosti.

Situace na trhu zvýhodňuje ty, kteří chtějí investovat do bydlení pomocí hypotečních úvěrů. V současné době lze získat úrokovou sazbu již od 2,9 %. S ohledem na nízké sazby, a vzhledem k tomu, že se do budoucna očekává jejich růst, jsou zajímavé také fixované sazby na delší dobu, kdy si klient u banky garantuje velmi výhodnou sazbu.

Pro laika je složité, aby se zorientoval v záplavě nabídek bank, porovnal je a zvolil nejvhodnější variantu hypotečního úvěru. Řada lidí neví, kolik existuje finančních produktů, díky nimž lze úvěr zpřístupnit a maximálně zlevnit. Proto je vhodné využít služeb hypotečního makléře. Hypoteční makléř vypracuje analýzu možností, předloží nabídku hypoték z celého trhu a společně se zákazníkem vybere tu nejvýhodnější variantu financování s ohledem na plánované příjmy, ale i klientovu finanční situaci. Hypoteční úvěr zpracuje kompletně a hlavně bezplatně.

Autor: Jan Kruntorád

Sdílejte článek